Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Kostkę na ul. Pułaskiego zastąpi asfalt

Przy okazji zamknięcia ruchu tramwajów na trasie do pętli "Piątkowska" Zarząd Dróg Miejskich naprawi nawierzchnię jezdni na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego z al. Wielkopolską. Usunięta zostanie kostka kamienna. Prace w tym rejonie prowadzić będzie również Aquanet.

fot. Poznan.pl
fot. Poznan.pl

13 sierpnia rozpocznie się remont torowiska na skrzyżowaniu ulic Wołyńskiej i Wojska Polskiego. W związku z tym do 2 września tramwaje nie będą skręcać w al. Wielkopolską. Wykorzysta to Zarząd Dróg Miejskich, który w tym czasie będzie naprawiać nawierzchnię jezdni w obrębie skrzyżowania ul. Pułaskiego z al. Wielkopolską.

Przy skręcie torów po stronie pasa zieleni jest w tej chwili nierówna kostka kamienna, na którą narzekali kierowcy jadący wzdłuż ul. Pułaskiego z Winograd. -Kostka była dodatkowo często wybijana z nawierzchni co mogło stwarzać zagrożenie dla użytkowników i dyskomfort przy przejeździe przez skrzyżowanie. Jezdnia w tym miejscu będzie naprawiona, a kostka zostanie zastąpiona nawierzchnią bitumiczną. Skrzyżowanie będzie przejezdne. Wygradzane będą poszczególne pasy jezdni. Prace drogowe mają zakończyć się do 31 sierpnia - informuje ZDM.

Wcześniej, bo 10 sierpnia Aquanet rozpocznie pracy przy renowacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w al. Wielkopolskiej. Zakres prac obejmie południową stronę tej ulicy wraz z chodnikiem oraz niewielki fragment skrzyżowania Al. Wielkopolskiej z ul. Pułaskiego. Wzdłuż chodnika po południowej stronie  ulicy, na odcinku od ul. Nad Wierzbakiem do ul. Pułaskiego, prowadzone będą roboty związane z wykonaniem by-passów, których zadaniem będzie zaopatrzenie w wodę wszystkich odbiorców podczas realizacji docelowych prac renowacyjnych na istniejącym rurociągu.

W związku z prowadzonymi pracami wystąpią kilkugodzinne wyłączenia wody, w obrębie prowadzonych robót, związane z koniecznością podłączenia tymczasowych by-passów i przyłączy do sieci wodociągowej. Roboty ziemne będą prowadzone w obrębie chodników, w miejscach podłączeń przyłączy wod.-kan. oraz w węzłach wodociągowych. Z uwagi na lokalizację istniejącego rurociągu w chodniku oraz miejscowo w ulicy, należy się liczyć z licznymi zwężeniami chodników oraz tymczasowo jezdni. Aquanet planuje zakończenia prac do końca listopada.

ZDM, jg