Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Lokale dla kultury na Łazarzu

Program "Otwarta Strefa Kultury Łazarz" ożywia teren Dolnego Łazarza, wykorzystując przy tym potencjał lokalnych inicjatyw i zaangażowanie mieszkańców. Trwa druga edycja programu prowadzonego wspólnie przez ZKZL i wydziały Urzędu Miasta.

fot. Poznan Film Commission
fot. Poznan Film Commission

Podczas pierwszej edycji programu "Otwarta Strefa Kultury Łazarz" podpisano 5 umów najmu. Dzięki temu powstały miejsca, w których teraz odbywają się m.in. warsztaty kulinarne i nauka kaligrafii. W drugiej edycji podpisano 2 umowy, kolejne 3 są w realizacji. Dzięki temu powstaną nowe pracownie i miejsca warsztatów. Program realizowany jest we współpracy z Radą Osiedla Św. Łazarz, Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Fundacją "Otwarta Strefa Kultury Łazarz".

Program "Lokal na kulturę" wspiera działania kulturalno-artystyczne i realizowany jest wspólnie z Wydziałem Kultury UMP. Dotychczas podpisano 20 umów - najemcy prowadzą działalność związaną z teatrem, fotografią, malarstwem, muzyką.

Kolejne 4 umowy najmu podpisano w ramach programu "Lokal dla organizacji pozarządowych". Najemcy prowadzą m.in. warsztaty rehabilitacyjne, konsultacje medyczne dla mieszkańców i działania muzyczne. Wspierają też organizacje pozarządowe. Program realizowany jest we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych i Wydziałem Kultury UMP.

AW, jg