Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Nie dla wycinki drzew

Rada Osiedla Stare Miasto protestuje przeciwko planom Zarządu Zieleni Miejskiej wycinki 19 drzew w Parku Wieniawskiego.

Fot. Rada Osiedla Stare Miasto
Fot. Rada Osiedla Stare Miasto

ZZM planuje rewaloryzację parku. W wyniku inwentaryzacji dendrologicznej wytypowano 19 drzew, które ze względu na stan zdrowotny należy wyciąć. Z takim wnioskiem ZZM zwrócił się do Miejskiego Konserwatora Zabytków, ponieważ obszar parku wpisany jest do rejestru zabytków.

Przeciwko wycince protestuje Rada Osiedla Stare Miasto, która zwraca się z prośbą do MKZ o odrzucenie wniosku. Wskazuje się m.in. na brak społecznego przyzwolenia na wycinanie drzew w staromiejskim parku, a mieszkańcy chcą utrzymania jak największej ilości zieleni w mieście. Zdaniem osiedla drzewa powinny być objęte odpowiednią pielęgnacją i leczeniem. Interwencję w tej sprawie podjęła radna osiedlowa Maria Sokolnicka-Guzek.

mat.