Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Praca i satysfakcja [WYBORY OSIEDLOWE]

24 marca odbędą się wybory do poznańskich rad osiedli. Warto tego dnia udać się do lokalu i oddać głos, bo te wybory są tak samo ważne jak głosowanie do Rady Miasta, czy parlamentu. O tym dlaczego wybory do samorządów pomocniczych są tak istotne przekonują radni osiedlowi, których opinie publikujemy na naszych łamach.

Fot. Poznan Film Commission
Fot. Poznan Film Commission

Halina Owsianna (Stare Winogrady). Moja przygoda z radą osiedla zaczęła się w 2000 r. i trwa nadal. Przez te lata wiele się nauczyłam, poznałam wielu fantastycznych mieszkańców. Naszą radę osiedla tworzy zgrana drużyna. Nie sposób w kilku słowach opisać, ile rzeczy przez te lata udało się nam zrealizować na terenie osiedla: remonty chodników, przebudowy ulic, stworzenie Wartostrady, na Szelągu - plaży i nowego miejsca kultury, wspólne festyny, imprezy sportowe, zadbanie o parki (Szeląg, Cytadela), wybudowanie miejsc parkingowych, stworzenie osiedlowego klubu seniora. W pewnym sensie przyczyniamy się też do zacieśniania bliższych więzi sąsiedzkich, do budowania lokalnej społeczności, która aktywnie angażuje się w zmianę najbliższego otoczenia. Podstawą i oparciem naszych działań są nasi lokalni partnerzy: szkoły, Dom Kultury, przedszkole, Dom Seniora, pracownicy różnych jednostek i wydziałów Urzędu Miasta oraz aktywni mieszkańcy. Niewątpliwie pomocą o dbałość i spokojne życie na osiedlu jest dobrze układająca się współpraca z Komisariatem Policji Poznań Północ oraz Referatem Straży Miejskiej. W pracy społecznej nie myślimy o wynagrodzeniu, bo diety z tytułu pełnionych obowiązków to naprawdę symboliczne kwoty. Praca ta daje dużo radości i satysfakcji, dlatego szczerze zachęcam wszystkich, którzy mają czas, pomysły oraz chęci. Zmieniaj z nami nasze Osiedle!

Michał Kucharski (Naramowice). Od lat rady osiedla mają pokaźne budżety i choć nie są wstanie  zmienić wszystkiego to naprawdę robią wiele by środki wydać w najlepszy z możliwych sposobów. Decydują o podziale pieniędzy na remonty dróg i chodników czy szkół. Starają się integrować lokalną społeczność nie tylko w ramach festynów ale także spraw, które wymagają interwencji choćby Rady Miasta. Kto zamiast chodnikiem przez lata brodził w błocie wzdłuż ten wie o czym mówię. Radni, a przede wszystkim przewodniczący zarządu, wystosowują pisma do urzędników, na które muszą otrzymać odpowiedzi. Spotykają się z pracownikami miejskich spółek przekonując do najkorzystniejszych z perspektywy mieszkańców pomysłów. Są pierwszymi, bo działającymi na najmniejszym obszarze, naszymi reprezentantami we władzach miasta. A przecież robimy to wszystko, my radni osiedlowi z pasji i poczucia odpowiedzialności. Dlaczego warto kandydować? Dla własnej satysfakcji. Nic nie daje tyle dobrej energii jak podziękowanie od mieszkańców za obronę rezerwatu Żurawiniec przed zabudową, czy remont chodnika. To faktycznie praca, po godzinach tej zarobkowej, ale wynikająca z poczucia odpowiedzialności za okolicę. Dająca też szereg umiejętności i możliwości kontaktu z innymi, zaangażowanymi ludźmi.

Barbara Glapka (Kwiatowe), radna Osiedla Kwiatowego oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kwiatowego w latach 1998-2019. Udział w wyborach, niezależnie od ich szczebla, jest jedną z podstawowych powinności każdego obywatela. Wybieramy w ten sposób osoby którym powierzamy wiele ważnych zadań. Mają one, w naszym imieniu, stanowić obowiązujące prawo i czuwać nad jego przestrzeganiem, dbać o dobro każdego obywatela niezależnie od jego statusu społecznego i stanu materialnego oraz tworzyć atmosferę do rozwoju nowych pomysłów i inicjatyw. Powyższe zadania są szczególnie istotne na szczeblu lokalnym - osiedlowym. To właśnie w tych wspólnotach "małych ojczyznach" pojęcie samorządność nabiera szczególnego znaczenia. To właśnie tam, na wielu poznańskich osiedlach, mieszkańcy samodzielnie decydują o kształcie i kierunku rozwoju Osiedli, inicjują oczekiwane przez mieszkańców wydarzenia kulturalno-artystyczne, podejmują starania dotyczące prac modernizacyjnych i inwestycyjnych na terenie swojego Osiedla. Poprzez udział w głosowaniu do Rad Osiedli możemy wybrać osoby, którym powierzymy na najbliższe lata troskę o nasze osiedla i ich rozwój. Praca samorządowca, szczególnie na szczeblu lokalnym, nie jest łatwa i wymaga wiele trudu i poświęcenia. Jednakże daje ona satysfakcję z udanych działań, zorganizowanych wydarzeń, i przeprowadzonych na terenie swojego Osiedla inwestycji.

Marcin Zaremba (Nowe Winogrady Północ). Będąc osiedlowym radnym, można mieć rzeczywisty wpływ na wiele wydarzeń na naszym osiedlu, których celem będzie integracja lokalnej społeczności. Mogą to być duże inwestycje, jak budowa placu zabaw, boiska lub chodnika, ale równie ważne małe inwestycje jak montaż ławek, koszy na śmieci, czy nasadzenia zieleni. Obok inwestycji bardzo ważna jest organizacja działań prospołecznych o różnorakim charakterze dla wszystkich "od przedszkola do Seniora". W skład naszej Rady wchodzą "starsi" działacze, którzy służą doświadczeniem i pomocą oraz "nieco młodsi" z nowatorskim spojrzeniem i otwarci na innowacyjne działania, co we wspólnym połączeniu daje szereg ciekawych pomysłów, chęć współpracy i gotowość podejmowania nowych wyzwań. To właśnie dzięki takiemu połączniu udało się nam tak wiele zrealizować na osiedlu. Wśród wielu projektów wymienić trzeba Winogradzki Park Sportu i Rekreacji na os. Zwycięstwa oraz obiekt sportowo-rekreacyjny "Wicherek" i minipark linowy "Małpi Gaj" z najwyższą w Wielkopolsce wieżą na Wichrowym Wzgórzu. Pozyskaliśmy dodatkowe środki pozabudżetowe - 7 wygranych grantów, 3 wygrane budżety obywatelskie, dodatkowe środki finansowe z budżetu Miasta. Przez dwie kadencje, czyli przez osiem lat wywalczyliśmy prawie 5 mln zł.

oprac. red.