Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Budują zbiornik oczyszczający dla Strzeszynka

Obiekt zajmie powierzchnię około 2 ha, czyli prawie trzech boisk do piłki nożnej. Do września zakończy się budowa zbiornika, który będzie oczyszczał wodę wpadającą do jeziora Strzeszyńskiego.

fot. Poznan.pl
fot. Poznan.pl

Strumień Złotnicki to jedyny naturalny ciek, dopływający do jeziora Strzeszyńskiego. Swój początek bierze na terenie gminy Suchy Las. Istnieje ryzyko, że w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej zanieczyszczenia spływające ze zlewni tego strumienia mogą popłynąć do jeziora. Do takiej sytuacji doszło w 2011 roku. W wyniku opadów niespotykanej wcześniej skali, ścieki sanitarne przedostały się do jeziora Strzeszyńskiego.

- Od tego czasu zarówno Miasto Poznań, jak i gmina Suchy Las robią wszystko, by nie dopuścić do podobnej sytuacji w przyszłości - tłumaczy Piotr Szczepanowski, zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Jednym z czynników generujących zagrożenie dla jeziora jest też postępująca zabudowa na terenie gminy Suchy Las. Całość wód deszczowych z tego rejonu jest odprowadzana kanalizacją do strumienia Złotnickiego i dalej do jeziora Strzeszyńskiego.

Potencjalnej degradacji jeziora przez odprowadzane wody opadowe ma zapobiec budowa zbiornika retencyjno-przesączającego na rowie Złotnickim. Zbiornik służy do okresowego przetrzymywania spływającego nadmiaru wód w czasie intensywnych opadów.

Jego rola polega na spowalnianiu spływu i przesączaniu wód, zanim skierowane zostaną do jeziora Dzięki temu naturalnemu rozwiązaniu wypływająca woda będzie znacznie czystsza niż w momencie dopływu do zbiornika.

Obiekt zajmie powierzchnię około 2 ha, czyli prawie trzech boisk do piłki nożnej. Powierzchnia tafli wody zbiornika retencyjnego to około 1,7 ha, a filtra biologicznego - niespełna 0,3 ha. Średnia głębokość zbiornika wyniesie 130 cm, co pozwoli na przyjęcie ponad 11 tysięcy m3 wody. To tyle co 18 basenów sportowych.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu unijnemu, wartość inwestycji wyniesie ponad 3,5 mln zł, z czego blisko 3 mln zł pochodzi z budżetu Unii Europejskiej. Prace budowlane rozpoczęły się pod koniec kwietnia, zbiornik zostanie oddany do użytku we wrześniu tego roku.

Inwestycja to rezultat współpracy Marszałka Województwa Wielkopolskiego i wójta gminy Suchy Las,  gmina ta będzie finansować utrzymanie zbiornika.

- Wspólnie rozwiązujemy problemy ważne dla Poznania i Aglomeracji. Jeżeli chcemy poprawiać komfort życia mieszkańców, musimy inwestować nie tylko w nowe powierzchnie biurowe, które dają miejsca pracy i zamieszkania, ale też w ochronę zasobów naturalnych - tłumaczy Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

AJ, jg