Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Trwa remont ul. Jugosłowiańskiej

Poprawi się komfort przejazdów na ul. Jugosłowiańskiej. Lepiej też będą mieli piesi i pasażerowie komunikacji publicznej. Takie mają być rezultaty prace remontowych na tej ulicy, które mają zakończyć się do 17 listopada.

fot. ZDM
fot. ZDM

Trwa wymiana nawierzchni jezdni na ul. Jugosłowiańskiej. Prace rozpoczęły się od ul. Promienistej i będą prowadzone do rejonu przejścia dla pieszych za stacją benzynową. Roboty będą się odbywają pod ruchem, czyli ulica nie jest zamykana dla samochodów.
W zakresie prac jest również remont zatoki i przystanku autobusowego na wysokości ul. Gwiaździstej oraz remont chodnika przy skrzyżowaniu z tą ulicą (wzdłuż istniejącej zatoki MPK). - Przewidywany termin zakończenia robót to 17 listopada br. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac - informuje ZDM.

ZDM, (jg)