Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

"Tolerancja jest podejrzeniem, że ten inny ma rację"

Tym cytatem niemieckiego dziennikarza i pisarza Kurta Tucholsky'ego rozpoczął pierwsze w tej kadencji posiedzenie Komisji Kultury i Nauki jej nowy przewodniczący Grzegorz Jura. Wyraził nadzieję, że słowa te będą motywem przewodnim prac komisji.

Fot. Urząd Miasta Poznania
Fot. Urząd Miasta Poznania

Posiedzenie komisji zdominował temat przyszłorocznego budżetu. Radnym przedstawiono najważniejsze zadania poznańskich instytucji kultury w 2019 roku. Biblioteka Raczyńskich będzie realizować modernizację budynku, planuje wydarzenia związane z obchodami 190. rocznicy swojego powstania, badanie czytelnictwa, kontynuację digitalizacji. Muzeum Archeologiczne zaplanowało 9 wystaw czasowych (6 w siedzibie przy Starym Rynku i 3 w Genius Loci), dalej konferencje naukowe, imprezy edukacyjne, ferie w muzeum. Dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości największym wyzwaniem jest konkurs na koncepcję architektoniczną nowej siedziby, którego rozstrzygnięcie przewidziano w połowie 2019 roku. Niezależnie od tego odbywać się będą m.in.: wystawy czasowe, działania edukacyjne, konferencje. Centrum Sztuki Dziecka organizuje swoje sztandarowe wydarzenia - Ale Kino!, Biennale Sztuki dla Dziecka oraz inne projekty edukacyjne, teatralne, repertuar Sceny Wspólnej. Teatr Animacji zaplanował w przyszłym roku m.in.: 3 premiery na miejscu, widowiska realizowane w objazdowej scenie-przyczepie, wydawnictwo płytowe "La La Lalki", festiwal "Konteksty". Wydawnictwo Miejskie Posnania kontynuować będzie projekt CYRYL, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, Archiwum Historii Mówionej, wyda publikację z okazji 300 rocznicy przybycia Bambrów, przygotowuje aplikację mobilną informującą o wydarzeniach kulturalnych. W siedzibie Wydawnictwa realizowane będą wystawy w Fotoplastykonie, przeniesionym z Galerii Arsenał. W Teatrze Muzycznym odbędą się dwie premiery, ponadto most kulturalny Poznań-Kołobrzeg, kontynuacja cyklu Teatr na Wolnym oraz kontynuacja działań związanych z budową nowej siedziby. W Teatrze Polskim zobaczymy pięć premier, cykle debat i rozmów, warsztaty aktorskie, spektakle z lektorem języka migowego i audiodeskrypcją, koncerty Orkiestry Antraktowej. Centrum Kultury Zamek będzie pracować m.in. nad programem edukacji kulturowej, ważną inwestycją jest kontynuacja przebudowy zachodniego skrzydła. Teatr Ósmego Dnia obchodzi 55. rocznicę powstania Teatru, stąd plany m.in. wystaw poświęconych jego historii. Plan Galerii Miejskiej Arsenał to 14 wystaw, 3 projekty poza siedzibą Galerii, wydarzenia edukacyjne, publikacje, działalność Pawilonu, ferie i wakacje w Arsenale, minifestiwal rysunku dziecięcego. Estrada Poznańska realizuje m.in. takie projekty jak: Kulturalny Stary Rynek, festiwal Animator, prowadzenie Domu Tramwajarza, Poznan Film Commission. Można spodziewać się wydarzeń związanych z 65-leciem instytucji. Poznański Chór Chłopięcy zaprezentuje cykl koncertów dla mieszkańców i kolejna edycja Poznańskiego Kolędowania. Dom Kultury "Stokrotka" to wydarzenia edukacyjne, prozdrowotne, konkursy - muzyczne, teatralne, przedstawienia teatralne, warsztaty - muzyczne, teatralne, plastyczne, zajęcia podczas ferii i wakacji, kółka zainteresowań dla dzieci i dorosłych.

Gościem komisji był jej poprzedni przewodni Antoni Szczuciński, który kierował nią przez 16 lat. Życzył komisji owocnej kadencji, aby wydatki na kulturę były na poziomie podobnym jak w Krakowie czy Wrocławiu. - Aby dojść do poziomu Krakowa nasze wydatki na kulturę musiałyby wzrosnąć o 30 mln zł, aby były na poziomie Wrocławia o 12 mln - mówił Szczuciński. Przypomniał też, że jeszcze w poprzedniej kadencji wnioskował, aby wynagrodzenia w miejskich instytucjach kultury były na poziomie instytucji marszałkowskich, co oznacza, że musiałby wzrosnąć średnio około 500 zł.

mat.