Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

- SESJA - fort IX, szkoła na Umultowie i wieloraczki

Na wtorkowym posiedzeniu sesji Rady Miasta, radni podjęli decyzję o planie zagospodarowania dla Fortu IX oraz uchwaleniu statutu dla nowo powstającej szkoły na Umultowie.

Fort IX, fot. Rada Osiedla Świerczewo
Fort IX, fot. Rada Osiedla Świerczewo

Sporą część sesji radni poświęcili planowi zagospodarowania Fortu IX. Podkreślano, że jest to obiekt trudny do zagospodarowania, ponieważ obejmują go dwie formy ochrony: konserwatorska i Natura 2000. Dyskusję wzbudziła szczególnie kwestia mającej tam się znaleźć gastronomii, czemu sprzeciwia się część mieszkańców Górczyna i Świerczewa.

Radny Jan Sulanowski przekonywał, że warto posłuchać głosu mieszkańców, którzy obawiają się, że znowu w forcie i w okolicach zalęgną się szczury. - Chciałbym zwrócić uwagę na głos mieszkańców, którzy chcieliby, aby to miejsce zachowało charakter parku leśnego. Mieszkańcy przeciwko gastronomii zebrali ok. 900 podpisów - podkreślał radny. W imieniu samych mieszkańców wystąpiła na sesji Witosława Demartin - Zieleń potrzebna jest we wszystkich warstwach. Utwardzenie jakiegokolwiek odcinka spowoduje zalewanie ul. Głazowej. My chcemy tam spokojnie żyć - apelowała.

Wiceprezydent Maciej Wudarski podkreślał, że Fort IX jest własnością miasta i na pewno nie powstanie tam żadna dyskoteka, która utrudniałaby życie mieszkańcom obu osiedli. Na sesji przedstawiono również 150 uwag nieuwzględnionych wcześniej przez prezydenta, żadna z nich jednak nie została również przyjęta przez radnych, a po kilku godzinach uchwała o planie zagospodarowania została przyjęta.

Szkoła na Umultowie

Radni jednomyślnie przyjęli natomiast projekt uchwały mającej na celu przyjęcie statutu nowo powstałej szkoły na Umultowie. Do 1 września br., u zbiegu ulic Umultowskiej, Ślazowej i Zagajnikowej, powstanie szkoła dla 600 uczniów oraz przedszkole dla 150 dzieci. Kompleks będzie się składał z dwóch budynków. Znajdować się w nim będą 24 oddziały szkoły podstawowej, natomiast przedszkole będzie składać się z 6 oddziałów. Razem stworzą jeden kompleks Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9, który zostanie wyposażony w kuchnię, salę gimnastyczną, boisko oraz plac zabaw.

Rodziny wieloraczków otrzymają pieniądze

Ostatnim punktem, nad jakim pochylili się radni na wtorkowej sesji były świadczenia dla wieloraczków. Uchwała zakłada przyznanie wsparcia finansowego w wysokości 1000 zł dla rodziców, którym podczas jednego porodu urodziło się co najmniej troje lub więcej dzieci. Wysokość świadczenia będzie przyznane jednorazowo na każde dziecko, aż do ukończenia 18. roku życia. Jak podkreślał wcześnie, na posiedzeniach komisji merytorycznych, dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń Grzegorz Karolczyk pojawienie się trójki lub więcej dzieci podczas jednego porodu, to dla rodziny wielkie obciążenie finansowe i wpływa na dotychczasowy poziom życia.

Sesja została przerwana, a dokończenie posiedzenia zaplanowano na 27 lutego br.

Jagoda Haloszka

©Wydawnictwo Miejskie Posnania