Zaczytany Poznań
Skład Kulturalny, Galeria MM, ul. Św. Marcin 24, Poznań

Zaczytany Poznań

Kreatywne Warsztaty Artystyczne
UAM Wydział Fizyki ul. Umultowska 85 oraz Uniwersytet Ekonomiczny ul. Powst. Wielkopolskich 16

Kreatywne Warsztaty Artystyczne