Audiopyłki
Scena Wspólna Teatru Łejery i Centrum Sztuki Dziecka, ul. Brandstaettera 1/ul. Za Cytadelą

Audiopyłki

Audiopyłki
Scena Wspólna Teatru Łejery i Centrum Sztuki Dziecka, ul. Brandstaettera 1/ul. Za Cytadelą

Audiopyłki

Kreatywne Warsztaty Artystyczne
UAM Wydział Fizyki ul. Umultowska 85 oraz Uniwersytet Ekonomiczny ul. Powst. Wielkopolskich 16

Kreatywne Warsztaty Artystyczne