Podświetlone dzrzewki i księżyc. Po lewejtytuł i data wydarzenia. W prawym górnym rogu napis: 100 lat Palmiarni Poznańskiej.
Palmiarnia Poznańska, ul. Matejki 18, Poznań

Noc w Palmiarni