Jan Komasa
Ogród Łazarz, ul. Klaudyny Potockiej, między budynkami nr 39 i 41, Poznań

Spotkanie z Janem Komasą