Grafika przedstawiająca tańczącą parę.
Schodki nad Cybiną przy Bramie Poznania, Gdańska 2, 61-123 Poznań

SponTAN

Kolorowo ubrani biegacze i nazwa wydarzenia.
Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

Poznań RUN EXPO