Poznań przyszłości

Przyszłość naszego miasta zapisana jest w wielu różnych dokumentach - politycznych, strategicznych, finansowych czy planistycznych. Wszystkie one - od Strategii rozwoju miasta, przez Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Wieloletnią Prognozę Finansową aż po coroczny budżet samorządu, bezpośrednio wpływają na decyzje podejmowane przez władze samorządu Poznania.

Planowanie przestrzenne jest tym miejscem, które skupia wszystkie potrzeby inwestycyjne i rozwojowe. Niewiele jest zadań miasta, które byłyby całkowicie niezależne od jego urbanistycznej wizji.

Misją Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu jest nie tylko sporządzanie projektów planów miejscowych czy badania i analizy z zakresu rozwoju urbanistycznego, ale przede wszystkim spoglądanie w przyszłość Poznania. Tą najbliższą, związaną z budową osiedla, ulicy czy parku, ale też tą daleką, wieloletnią. Z niej bowiem wynikać muszą kolejne kroki w dążeniu do realizacji dokumentów strategicznych Poznania.

Poniżej prezentujemy opracowania o charakterze koncepcyjnym, prognostycznym, planistycznym, które odwołują się do przyszłości. Wizje zmian w zagospodarowaniu czy koncepcje urbanistyczne nie zawsze stają się przepisami prawa, jednak pozwalają na inkluzywną dyskusję o naszym mieście i tego, jak wyobrażamy sobie jego przyszłość.

Planowanie przyszłości to najpiękniejsza część naszej pracy. Tu bowiem spajamy nasze wizje i marzenia o pięknej, estetycznej i zielonej przestrzeni z potrzebami inwestycyjnymi. Zaglądanie poza kurtynę teraźniejszości, z całym bagażem codziennych wyzwań i problemów, zmusza do wyobrażenia rozwoju miasta, często na wiele lat w przyszłość. Ta część zawodu urbanisty pozwala na swobodne, choć oparte o racjonalne przesłanki, planowanie rozwoju Poznania, jako stolicy regionu, ale też w szczegółach, dotyczących poszczególnych przestrzeni życia i pracy jego mieszkańców.

Zapraszamy do czytania, oglądania i dyskutowania o naszych koncepcjach. Być może, za kilka lub kilkanaście lat, koncepcje te staną się podstawą do podejmowania decyzji strategicznych czy finansowych. Państwa opinia pomoże nam je kształtować.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej