Pd - projekt mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego - część południowa" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Celem projektu jest utrzymanie i wzmocnienie walorów istniejącej modernistycznej struktury osiedla, ochrona zieleni ogólnodostępnej i współdzielonej przestrzeni publicznej oraz przeciwdziałanie niekontrolowanemu dogęszczaniu zabudowy. Bardzo ważnym wyzwaniem projektowym jest ochrona terenów zieleni śródosiedlowej i terenów zieleni w sąsiedztwie Fortu Va Bonin - obiektu objętego ochroną w ramach obszaru Natura 2000.

Projekt wprowadza również regulacje w obrębie strefy usług osiedlowych zlokalizowanej wzdłuż ulicy Kurpińskiego, których celem jest ukształtowanie tej przestrzeni jako lokalnego centrum usługowego.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - 20 grudnia 2021r.

Szanowni Państwo,
w dniu 10 stycznia br. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Osiedle Bolesława Chrobrego - część południowa' w Poznaniu.

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu. Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 10 stycznia 2022r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://zoom.us/j/92040957845?pwd=WWtsL1JNTThKQ2hvaWxRWktzcytIdz09

Meeting ID: 920 4095 7845
Passcode: 068790

Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego - część południowa" w Poznaniu potrwają od 10 do 24 stycznia 2022 r.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu:
Joanna Grabarkiewicz - jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl, Marta Karczewska - mkarczewska@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Dawid Bonifacy, tel. 61 878 15 34
Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu: www.mpu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 17 kwietnia 2018 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część południowa" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej