Plany w opracowaniu

Obecnie w opracowaniu jest 151 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Plany w trakcie opracowania obejmują 6289,8 ha, co stanowi ok. 24% powierzchni miasta.

(w tym 53 projekty na terenach już objętych obowiązującymi planami, co stanowi 567,7 ha i odpowiednio ok. 2% powierzchni miasta)

________________________________________________________________________________________________________

ODSZUKAJ PLAN NA MAPIE MIASTA

możesz również skorzystać z:

System Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Poniżej znajdują się aktualne informacje o opracowywanych projektach planów:

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej