Nbb - projekt mpzp w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia B w Poznaniu

O PROJEKCIE

Projekt planu pozwoli na przeanalizowanie funkcji pod kątem przekształceń funkcjonalnych zachodzących w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego terenu.


1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 21 stycznia 2020 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia B w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej