Tf - projekt mpzp "W rejonie ulicy Folwarcznej" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Celem sporządzanego projektu planu "W rejonie ulicy Folwarcznej" w Poznaniu jest ustalenie parametrów zabudowy i zagospodarowania dla terenów niezainwestowanych, określenie parametrów układu komunikacyjnego oraz ochrona charakteru istniejącego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - w trakcie

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

W dniu 15 kwietnia 2024 r. wystąpiono o opinie i uzgodnienia projektu mpzp "W rejonie ulicy Folwarcznej" w Poznaniu do właściwych organów.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

II KONSULTACJE SPOŁECZNE

W dniu 8 lutego 2024 r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Folwarcznej" w Poznaniu.

Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 8 lutego 2024r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://zoom.us/j/91360782793?pwd=akZDMmtwZ3FmNExKTHQzMHJ3T3BXZz09

Meeting ID: 913 6078 2793
Passcode: 195870

Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp "W rejonie ulicy Folwarcznej" w Poznaniu potrwają od 8 do 29 lutego 2024 r.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu:
Adam Derc - aderc@poznan.mpu.pl, Adrian Taratajcio - ataratajcio@poznan.mpu.pl; Olga Karpińska - okarpinska@poznan.mpu.pl.
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne - Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka-Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Informacje na temat prowadzonych konsultacji znajdą równeiż Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

Szanowni Państwo,

w dniu 21 stycznia 2020 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"W rejonie ulicy Folwarcznej" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej