Qq - projekt mpzp "Darzybór" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Celem sporządzenia projektu planu jest stworzenie nowego osiedla mieszkaniowego, poprzez umożliwienie realizacji zróżnicowanej pod względem funkcji i formy zabudowy mieszkaniowej, uzupełnionej usługami podstawowymi oraz wykreowanie nowych przestrzeni publicznych. W projekcie przewidziano liczne tereny zieleni urządzonej, które oprócz funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, będą mogły zostać wykorzystane do realizacji systemu odwodnienia osiedla w postaci otwartych cieków i zbiorników wodnych. Projekt planu wskaże zasady rozbudowy układu drogowego, obsługujacego nowe osiedle mieszkaniowe.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - 20 maja 2021

W dniu 20 maja br. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Darzybór' w Poznaniu.

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu. Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 20 maja 2021r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:
https://zoom.us/j/93688635641?pwd=eUh3emMzZFhqYUR4eHFHTTUrY1A2dz09

Meeting ID: 936 8863 5641
Passcode: 324434
Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp 'Darzybór' w Poznaniu potrwają od 20 maja do 4 czerwca 2021 r.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu:
Marcin Piernikowski - mpiernikowski@poznan.mpu.pl, Dariusz Marcinek - dmarcinek@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Dawid Bonifacy, tel. 61 878 15 34

Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu: www.mpu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 2 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Darzybór" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej