Dh - projekt mpzp "W rejonie ulic Dolna Wilda i 28 Czerwca 1956 r."

O PROJEKCIE

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Dolna Wilda i 28 Czerwca 1956 r." w Poznaniu ma na celu wprowadzenie korekt ustaleń dotyczących terenów komunikacyjnych, weryfikację funkcji oraz parametrów zabudowy i zagospodarowania terenów przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań przyrodniczych, komunikacyjnych i technicznych.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE MIEJSKIE I etap

3. PRACE PROJEKTOWE

4. KONSULTACJE MIEJSKIE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. KONSULTACJE SPOŁECZNE (ustawowe)

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 5 marca 2024 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Dolna Wilda i 28 Czerwca 1956 r." w Poznaniu

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej