Sea2 - projekt mpzp "Jeżyce - Północ" część A2 w Poznaniu

O PROJEKCIE

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu tunelu w nasypie kolejowym linii kolejowej nr E-59 Wrocław - Szczecin, łączącego funkcje kolejowe i drogowe w ciągu ulic Kościelnej i Nad Wierzbakiem.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - w trakcie

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

W dniu 13 marca 2024 r. wystąpiono o opinie i uzgodnienia projektu mpzp "Jeżyce - Północ" część A2 w Poznaniu do właściwych organów.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 30 sierpnia 2011 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeżyce - Północ" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej