Badania KULTURA PRZYSZŁOŚCI

W związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 generującą liczne ograniczenia i zakazy w obszarze funkcjonowania kultury, Miasto Poznań zdecydowało się na realizację badania poznańskiego sektora kultury, które zleciło Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK. Zebrane w ten sposób informacje mają stanowić wsparcie informacyjne w przygotowaniu konkretnych rozwiązań i programów pomocowych jako odpowiedzi na trudności związane z konsekwencjami pandemii.

Zdjęcie przedstawia hasła: Badanie poznańskiego sektora kultury. Kultura przyszłości oraz tekst podsumowujący pierwszy etap badań. Całość umieszczona jest na podzielonym tle, gdzie z jednej strony znajdują się abstrakcyjne figury okręgu na brunatno-pomarańczowym tle, a z drugiej strony 4 infografiki z tekstem na białym tle - grafika artykułu
Badania poznańskiego sektora kultury

Badania składają się z dwóch części: ankiety dostosowanej do sytuacji osób związanych z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorców, wolnych strzelców, artystów i artystek, edukatorek i edukatorów kulturowych i wszystkich innych, którzy pracują w sektorze kultury oraz wywiadów indywidualnych i grupowych, a także analizy treści internetowych.

Dotychczas badaczki i badacze Centrum Praktyk Edukacyjnych zgromadzili 250 odpowiedzi na pytania zawarte w obszernej ankiecie internetowej i porozmawiali z 30 przedstawicielkami i przedstawicielami poznańskiego sektora kultury w ramach tzw. fokusów, czyli zogniskowanych wywiadów grupowych. Aktualnie kontynuowane są badania w zakresie indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz etnografii internetowej, czyli analiza treści powstałej w przestrzeni wirtualnej w związku z "zamknięciem instytucji i inicjatyw w internecie".

Badaniem objęci zostali przedstawiciele i przedstawicielki szerokiego pola poznańskiej kultury: od pracowników technicznych, administracyjno-biurowych, wsparcia finansowego, bilbliotekarek, muzealników, przez animatorów i edukatorki kulturowych, dyrektorki i dyrektorów teatrów, centrów oraz spółdzielczych domów kultury, aktywistów miejskich i osoby prowadzące organizacje pozarządowe do przedsiębiorców kulturalnych, muzyków, artystki i związkowców.

ZAPROSZENIE DO BADAŃ

Załączniki