Konkurs Ciąg dalszy nastąpi...

W maju 2020 r. pięć poznańskich Instytucji Kultury ogłosiło konkurs dla artystów, animatorów i edukatorów, którzy z powodu pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Zdjęcie przedstawia hasło: Ciąg dalszy nastąpi..., umieszczone na niebiesko-białym tle - grafika artykułu
Konkurs Ciąg dalszy nastąpi...

Konkurs "Ciąg dalszy nastąpi" miał na celu wyłonienie najciekawszych szkiców i zarysów projektów, odnoszących się do sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy i do zmian, które nas prawdopodobnie czekają. Z jednej strony stał się wyrazem potrzeby wymiany idei i pomysłów, z drugiej - symbolicznym wyrazem solidarności z twórcami i twórczyniami, którzy stracili jakiekolwiek źródło dochodów.29 czerwca br. ogłoszone zostały wyniki konkursu w ramach, którego wyróżnionych zostało 10 twórców poznańskiego środowiska artystycznego:

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU wyróżnił jedną osobę:

Ulę Kijak - reżyserkę i aktywistkę, inicjatorkę działań społecznych, projektów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęć teatralnych dla nauczycieli i wychowawców, a także artystycznych projektów partycypacyjnych m.in.: dla kobiet osadzonych w areszcie śledczym i dla ofiar wojny domowej w Kolumbii.

CENTRUM KULTURY ZAMEK wyróżniło cztery osoby i ich prace uznając je za najbardziej oryginalne i trafne odpowiedzi na czekające nas wszystkich wyzwania:

 "Teatr Społeczny" Agnieszki Dubilewicz,

"Śmierć teatru" Agaty Elsner,

"Dźwiękowy wóz Drzymały" Michała Fetlera,

"Demaskacja" Idalii Mantas.

CENTRUM SZTUKI DZIECKA wyróżniło jedną osobę i jej projekt mówiący o wspólnocie, o byciu teraz, o byciu razem, o relacji budowanej na odległość, najtrafniej odnosząc się do aktualnej sytuacji. To jest teraz...a co będzie potem? Na co będzie miejsce po pandemii i czy wrzucanie wszystkiego do worka "online" odpowiada na potrzeby nasze i dzieci? Oglądanie nagrań nie daje poczucia bliskości i uczestnictwa, dlatego projekt zakłada: spotkania, kontakt i wymianę doświadczeń.:

 "Konferencja: TO JEST TERAZ. Arystoteles też się pomylił." Pauliny Giwer - Kowalewskiej,

ESTRADA POZNAŃSKA wyróżniła dwie osoby, doceniając pomysłowość i bogaty merytorycznie program warsztatów, które zostanie wykorzystany w ofercie programowej instytucji.

Natalię Kołacz

Tomasza Rozmiańca

TEATR ANIMACJI wyróżnił dwie osoby:

Julię Szmyt

Jakuba Woźniaka