Konkurs Ciąg dalszy nastąpi...cz.2

7 poznańskich Instytucji Kultury (Centrum Kultury Zamek, Estrada Poznańska, Teatr Muzyczny, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Animacji, Centrum Sztuki Dziecka, Wydawnictwo Miejskie Posnania) ogłasza konkurs dla artystów/artystek, animatorów/animatorek, edukatorów/edukatorek, a także pracowników/pracowniczek obsługi technicznej i medialnej, którzy z powodu pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Grafika przedstawia tytuł konkursu poznańskich instytucji kultury - Ciąg dalszy nastąpi...cz.2 umieszczoną na niebieskim tle - grafika artykułu
Konkurs Ciąg dalszy nastąpi...cz.2

Konsekwencje kryzysu epidemicznego, ograniczające lub całkowicie uniemożliwiające działalność artystyczną w wyjątkowo dotkliwy sposób doświadczyły poznański sektor kultury, w szczególności jego nieetatowych pracowników i pracowniczki. Dlatego też z myślą o zminimalizowaniu tych trudności oraz wsparciu przedstawicieli i przedstawicielek poznańskiego sektora kultury, siedem poznańskich instytucji kultury (CK Zamek, Estrada Poznańska, Teatr Animacji, Teatr Muzyczny, Teatr Ósmego Dnia, Centrum Sztuki Dziecka, Wydawnictwo Miejskie Posnania) ogłasza  II edycję konkursu "Ciąg dalszy nastąpi...", adresowaną do artystów/artystek, animatorów/animatorek, edukatorów/edukatorek, a także pracowników/pracowniczek obsługi technicznej i medialnej, którzy z powodu pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Konkurs "Ciąg dalszy nastąpi cz. 2" ma na celu wyłonienie najciekawszych szkiców i zarysów projektów oraz sposobów ich realizacji. Jest wyrazem potrzeby wymiany idei, ale także symbolicznym wyrazem solidarności z twórcami i twórczyniami, którzy stracili jakiekolwiek źródło dochodów.

Nabór wniosków konkursowych odbywa się w terminie 16 - 27.11.2020 r. Łączna kwota do rozdysponowania przez siedem współorganizujących konkurs instytucji to 200 000 zł, z max. jednostkową kwotą wsparcia w wysokości max. 4 000 zł (dla osoby fizycznej) oraz max. 16 000 zł (dla kolektywu twórczego: max. 4 000 zł dla 1 osoby, 8 000 zł dla 2 osób, 12 000 zł dla 3 osób, 16 000 zł dla 4 osób).

Konkurs adresowany jest do osób fizycznych lub kolektywów twórczych (artystyczno-realizacyjnych/technicznych)  składające się z grupy do 4 osób, mieszkające w Poznaniu lub w Aglomeracji Poznańskiej, które ukończyły 18 rok życia, a ich dochód miesięczny w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy w sumie nie przekroczył  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 20 800 zł brutto.

Wszelkie szczegóły organizacyjne oraz formularz aplikacyjny dostępne są na stronach internetowych Organizatorów konkursu - siedmiu miejskich instytucji kultury:

Centrum Kultury Zamek, Estrada Poznańska, Teatr AnimacjiTeatr Ósmego Dnia, Centrum Sztuki DzieckaWydawnictwo Miejskie Posnania, Teatr Muzyczny.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami regulaminu konkursowego oraz udziału w konkursie "Ciąg dalszy nastąpi...cz.2" !