Poznań wspiera kreatywnych poznaniaków i poznanianki.

Znane są już laureatki i laureaci stypendiów rozwojowych dla artystów i grup twórczych - jednego z najważniejszych programów wsparcia poznańskiej kultury. Przyznano ponad 30 stypendiów na łączną kwotę 300 tys. zł.

Grafika przedstawia różnokolorowe figury geometryczne z napisem dot. rozstrzygnięcia Programu - grafika artykułu
Program Stypendiów Twórczych Miasta Poznania 2023

- Wsparcie w wysokości od 5 000 do 20 000 złotych otrzymało 27 osób oraz 5 kolektywów. Staraliśmy się zadbać o możliwie szeroką reprezentację różnych dziedzin kultury i środowisk ją tworzących. Dzięki lekturze wszystkich złożonych wniosków pozyskaliśmy dużą wiedzę o sile i potencjale osób tworzących poznańską kulturę - mówi Justyna Makowska, dyrektorka Wydziału Kultury UMP i przewodnicząca komisji przyznającej stypendia.

W tym roku odbyła się już IV edycja Programu Stypendiów Twórczych Miasta Poznania. Wsparcie przeznaczone jest dla poznańskich twórców, pracowników sektora kultury, animatorów, edukatorów oraz osób zajmujących się działalnością badawczą lub aktywistyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami. W tym roku na ten cel przeznaczono 300 tys. zł.

- Gratuluję wszystkim laureatkom i laureatom. Wierzymy w moc osób kreatywnych, to one zmieniają nasze miasto, czyniąc je unikatowym i nieoczywistym. Dotychczasowe doświadczenia upewniają nas w przekonaniu, że program stypendiów rozwojowych powinien być kontynuowany także w kolejnych latach, by osoby niezwiązane z instytucjami i organizacjami pozarządowymi miały również możliwość korzystania ze wsparcia Miasta - podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Idea stypendiów rozwojowych powstała w czasie pandemii - po raz pierwszy przyznano je w ramach wspierającego kreatywnych poznaniaków i poznanianki pakietu "Poznań Wspiera". Otrzymało je wówczas 50 artystów i artystek na łączną kwotę 200 000 złotych. Po pandemii przeobraziło się to w program wspierający rozwój artystów i artystek z Poznania. Cieszy się on ogromną popularnością: w obecnej edycji programu złożono prawie 200 wniosków.

- Podobnie jak w przypadku innych zawodów, także artyści i artystki muszą się szkolić, stykać się z nowymi inspiracjami i ogólnie poszerzać swoje kompetencje. Wybierając beneficjentki i beneficjentów naszych stypendiów nie kierowaliśmy się zatem doraźnym rezultatem ich aktualnej aktywności, ale ocenialiśmy również ich twórczy potencjał i determinację w jego rozwoju - mówi Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania i członek komisji konkursowej.

Stypendia rozwojowe - lista laureatek i laureatów

Oliwia Abravesh (muzyka) - 8 000 zł

Kompozytorka, pieśniarka i badaczka kultury tradycyjnej. Specjalizuje się w muzyce polskiej, ukraińskiej i białoruskiej, prowadzi także warsztaty śpiewu białego. Stypendium rozwojowe Miasta Poznania zamierza przeznaczyć na przygotowania do wydania debiutanckiej płyty, stylistycznie oscylującej między muzyką współczesną i tradycyjną.

Marek S. Bochniarz (film, dziennikarstwo) - 5 000 zł

Dziennikarz i badacz kultury, znany ze współpracy z wieloma poznańskimi i ogólnopolskimi tytułami. Aktywnie działa także jako animator działań kulturalnych w ramach Stowarzyszenia Miasteczko Poznań. W planach ma m.in. poszerzenie kompetencji filmoznawczych, związanych z kinem izraelskim.

Weronika Cegielska (taniec, performens) - 12 000 zł

Artystka performatywna, tancerka, choreografka, psychoterapeutka tańcem i ruchem. Ma na koncie wiele interesujących realizacji artystycznych, skoncentrowanych m.in. wokół cielesności. Aktualnie skupia się na pracy twórczej i badawczej wokół zagadnień śmierci, żałoby w wymiarze osobistym i społecznym oraz na powiązanej z tą tematyką inicjatywie Death Cafe.

Agnieszka Gierach (teatr, animacja kultury) - 5 000 zł

Człowiek teatru w wielu rolach: wykonuje scenografie i kostiumy, projektuje i koordynuje pracę nad spektaklami, instalacjami i innymi zdarzeniami artystycznymi. Swoimi doświadczeniami i umiejętnościami praktycznymi dzieli się z mieszkańcami poznańskiego Starego Miasta - do udziału w warsztatach zaprasza seniorki i seniorów, ale i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Paula Głowacka (teatr, muzyka) - 12 000 zł

Reżyseruje, występuje na scenie, pisze scenariusz i prowadzi warsztaty - nie tylko na teatralnej scenie. Miłością darzy zarówno teatr, jak i muzykę, czego najlepszy przykład to monodram "27B", w którym niezwykle sugestywnie wciela się w wokalistkę popową, przypominającą pewną przedwcześnie zmarłą gwiazdę. Aktualnie pracuje nad płytową wersją piosenek z "27B", które zasługują na szerszą prezentację także bez oprawy scenicznej.

Aureliusz Goliński (muzyka) - 5 000 zł

Od trzydziestu lat jest dyrektorem artystycznym i koncertmistrzem wybitnego zespołu muzyki dawnej Arte dei Suonatori. Jego pasją jest m.in. poszerzanie wiedzy o kompozytorach, których dzieła nieraz zbyt szybko zniknęły z pamięci pokoleń. Planuje w najbliższym czasie przygotować - nie tylko na potrzeby koncertów - odnalezione niedawno w Bibliotece Uniwersyteckiej nieznane dotychczas utwory wybitnych kompozytorów epoki Oświecenia Carla Friedricha Abla i Johanna Christiana Bacha.

Dorota Grobelna (animacja kultury) - 5 000 zł

Kuratorka i koordynatorka wielu wydarzeń z kręgu sztuk wizualnych, działająca także na rzecz poprawy sytuacji materialnej twórczyń i twórców. Stypendium rozwojowe Miasta Poznania planuje przeznaczyć na działania badawcze i przygotowawcze poświęcone rozwiązaniom wprowadzanym przez ruchy nieetatowych pracowniczek i pracowników kultury    w krajach Unii Europejskiej.

Paweł Grobelny (wzornictwo) - 15 000 zł

Projektant wielu innowacyjnych rozwiązań w przestrzeni publicznej, kurator poświęconych temu zagadnieniu wystaw i wykładowca akademicki. Przedmiotem jego zainteresowania jest m.in. mikro architektura wspierająca działania kulturalne i edukacyjne w naszym mieście. Inicjatywa Pawła Grobelnego zakłada możliwość wykorzystania tego typu rozwiązań zarówno przez instytucje kulturalne, szkoły  czy uczelnie, jak i przez samych mieszkańców i mieszkanki Poznania.

Konrad Handschuh (muzyka) - 7 750 zł

Kompozytor, instrumentalista i krytyk muzyczny. W ramach projektu zatytułowanego "Whisper of silence" (szept ciszy) zamierza zbudować komorę bezechową, w której będzie można dokonywać nagrań ludzkiego głosu i innych, często niesłyszalnych dźwięków wydawanych przez ludzkie ciało. Gromadzona biblioteka nagrań, przetwarzana elektronicznie, stanowić będzie tkankę, z której powstanie utwór muzyczny - kompozycja elektroakustyczna na głos ludzki i elektronikę.

Marcin Kęszycki (teatr) - 10 000 zł  

Ideą realizowaną przez tego wybitnego aktora i reżysera poza jego macierzystym zespołem Teatru Ósmego Dnia, jest włączanie do kręgu twórczyń i twórców osób z niepełnosprawnościami. Marcin Kęszycki  prowadzi od siedmiu lat grupę teatralną Łapacze Snów, pracującą z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Ich najnowszy projekt nosi tytuł "Po burzy", nawiązując do dzieła Szekspira. Punkt wyjścia to pytanie: "A jak wyglądałby Twój świat po burzy, gdyby ktoś pozwolił ci go zbudować od zera na wyspie?". 

Natalia Maria Klupp (teatr) - 9 600 zł

Od lat współtworzy poznańską scenę teatralną poprzez działania aktorskie, artystyczne i organizacyjne. Z myślą o kolejnym kroku na teatralnej drodze zamierza zająć się tematyką nieuleczalnych, niewidocznych chorób, często ukrytych w młodych, czasem zadbanych i niepozornych ciałach. - Osobom zmagającym się z przewlekłymi, "podskórnymi" chorobami nie daje się wiary gdy mają okresy braku sił, cierpienia czy trudności w codziennych zadaniach. Mnie także - pisze Natalia Klupp.

Anna Kokot-Nowak (literatura, animacja kultury) - 5 000 zł

Eseistka, prozaiczka i krytyczka literacka, publikująca w wielu tytułach na temat poezji. Przedmiotem jej zainteresowań są doświadczenia osób, głównie seniorek i seniorów, którzy w swoich życiorysach mają doświadczenia wojenne. W planach Anny Kokot-Nowak są zarówno spotkania z takimi osobami, jak i stworzenie zainspirowanych tą tematyką opowiadań, kontekstowo związanych z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Małgorzata Kuzdra (film, literatura) - 12 500 zł

Menedżerka kultury, związana przez wiele lat z kinem Muza jako jego kierowniczka, w ostatnich latach zaangażowała się w podtrzymywanie pamięci o Marii i Bogdanie Kalinowskich. Z myślą o nich corocznie organizuje m.in. Dni Poznańskich Kinomanów. Z pomocą stypendium będzie miała możliwość pracy badawczej i inwentaryzacji pamiątek po najsłynniejszej kinowej parze stolicy Wielkopolski, czego efektem ma być poświęcona im publikacja.

Pola Landsberg (muzyka) - 5 000 zł

Nasze miasto od lat wspiera festiwal Cały Poznań Ukulele, czego efektem jest fascynacja najmłodszych mieszkanek i mieszkańców tym instrumentem. W przypadku Poli Landsberg zaowocowało to nie tylko dzieleniem się tą pasją na Instagramie, ale chęcią poszerzania swoich umiejętności instrumentalnych w ramach kursów mistrzowskich.

Jolanta Łobacz (moda, animacja kultury) - 8 000 zł

Projektuje kostiumy i scenografie teatralne, ale interesuje ją też moda w szerokim tego słowa znaczeniu. W swym projekcie stypendialnym zwróciła uwagę na grupę seniorek i seniorów, z którymi - w ramach formuły warsztatowej - zamierza stworzyć kolekcję unikatowych ubrań, wyróżniających się niekonwencjonalnym doborem tkanin, kolorów, krojów i fasonów.

Ewa Obrębowska-Piasecka (literatura) - 9 000 zł

Znamy ją przede wszystkim z wielu znaczących publikacji - od artykułów prasowych w poznańskich mediach po książki o Zygmuncie Warczygłowie i Teatrze Strefa Ciszy. Od wielu lat śledzi także twórczą drogę Lecha Raczaka, wybitnego twórcy teatralnego, o którym planuje swą kolejną, przekrojową publikację książkową. 

Justyna Olszewska (fotografia, edukacja)  - 5 000 zł

Niezwykłość propozycji Justyny Olszewskiej polega na połączeniu dwóch obszarów jej zainteresowań: sztuki i astronomii. Efektem była chociażby pokazywana w tym roku w poznańskim CK Zamek wystawa "Nie to niebo". Kontynuując ten temat artystka i naukowczyni planuje projekt, zwracający uwagę na problem zanieczyszczenia nieba światłem, zwłaszcza w kontekście obszarów objętych ochroną nieba, z których jeden jest zlokalizowany 70 km od Poznania.

Filip Rutkowski (muzyka) - 7 000 zł 

Śpiewak nie tylko operowy, laureat licznych konkursów wokalnych i uczestnik prestiżowych festiwali. W ramach stypendium planuje poszerzenie specjalistycznej wiedzy z zakresu historii muzyki, historii wykonawstwa muzycznego, stylistyki muzycznej charakterystycznej dla różnych okresów.

Iwona Skwarek (muzyka) - 16 300 zł

Znamy ją doskonale jako wokalistkę, kompozytorkę i autorkę tekstów z formacji Rebeka i Shyness!, a także z nagrać solowych (jako Iwona Skv). Pragnie rozwijać swe kompetencje w zakresie kompozycji i produkcji muzycznej, zamierza również angażować się we wsparcie utalentowanych muzycznie poznanianek i poznaniaków w ramach stowarzyszenia Arbuz, dysponującego mobilnym studiem nagraniowym.

Daniel Stachuła (teatr, animacja kultury) - 9 000 zł

Menedżer i animator kultury, znany przede wszystkim z działań Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury, którego dorobkiem jest bezprecedensowe ożywienie artystyczne peryferyjnego osiedla Główna. Obecnie jest zaangażowany w projekt badawczy wokół reaktywacji pamięci o teatrze, który istniał na terenie tego osiedla w latach 20. i  30. XX wieku.

Joanna Sykulska (muzyka) - 6 850 zł

Kompozytorka, dyrygentka i inicjatorka wielu poznańskich inicjatyw muzycznych, znana m.in. z Chóru Czarownic i Chóru Pogłosy. Obecnie studiuje historię i możliwość rekompozycji XX-wiecznych pieśni masowych i robotniczych, a następnie zaprezentowanie powstałych w ten sposób nowych utworów z pomocą Chóru Pogłosy i zespołu KakofoNIKT.

Szymon Szymankiewicz (sztuki wizualne) - 8 000 zł

Absolwent i wykładowca poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego, jeden z najbardziej wyrazistych twórców graficznych, posługujący się przede wszystkim formą plakatu. W ramach stypendium zamierza przygotować serię plakatów zainspirowanych kontrastami między historią współczesną a tożsamością naszego miasta.

Zofia Tomczyk (taniec, edukacja) - 5 000 zł

Tancerka i choreografka, znana między innymi z Polskiego Teatru Tańca, ale i z wielu interdyscyplinarnych działań na pograniczu tańca, muzyki i sztuk wizualnych. W ramach projektu stypendialnego chce zaproponować tzw. Mikro Praktyki - inspirowane choreografią i psychologią ćwiczenia performatywne.

Mike Urbaniak - 5 000 zł

Pracuje słowem, publikując w mediach, tworząc podkasty, scenariusze i większe formy. Do tych ostatnich należy wydana w tym roku głośna książka "Inny Poznań. Rozmowy z osobami LGBT+". W planach ma pracę nad 150-letnią historią poznańskiego Teatru Polskiego, którego jubileusz przypada w 2025 roku.

Marta Węglińska (sztuki wizualne) - 14 500 zł

Artystka wizualna z bogatą historią wystaw indywidualnych, kuratorka sztuki, laureatka wielu konkursów i stypendiów. Swój czas i talent chce poświęcić relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, zbierając informacje z zakresu dawnych wierzeń, tradycji, obrzędów związanych z przyrodą oraz aktualnego stanu środowiska. Efektem będzie wizualny esej w formie cyklu obrazów.

Aleksandra Winnicka (sztuki wizualne) - 10 000 zł

Artystka związana zarówno ze światem sztuk wizualnych, jak i ze sceną performersko-muzyczną. Jej projekt opiera się na pracy z elastyczną żywicą, z której zamierza odlać 30-centrumentrowej wysokości figurki, a następnie zainstalować jej w bezgaleryjnych przestrzeniach publicznych.

Jan Zamojski (sztuki wizualne) - 20 000 zł

Artysta interdyscyplinarny, projektant, wydawca książek i kurator. Pracuje nad ilustracjami i tekstem do książki w formie leksykonu, sumującej jego kilkunastoletnie doświadczenia teoretyczne i praktyczne, związane z m.in. z projektowaniem książek artystycznych.

Stypendium kolektywne: Patrycja Neodym, Adam Fordon, Mateusz Kosmaciński, Mikołaj Kryszak (muzyka) - 20 000 zł

Związany z poznańską sceną muzyczną zespół Neodym tworzy kompozycje inspirowane zarówno jazzem, jak i elektroniką. W lipcu 2023 roku ukazała się jego debiutancka płyta "60", która pociągnęła za sobą nie tylko pozytywne recenzje, ale i wiele propozycji. Szansą na rozwój zespołu jest m.in. możliwość udziału w japońskim festiwalu Kansai Music Conference, odbywającym się w Osace.

Stypendium kolektywne: Agnieszka Zaguła, Witold Skrzypczak (sztuki wizualne, muzyka) - 10 000 zł

Agnieszka Zaguła specjalizuje się w tworzeniu ikon klasycznymi metodami, Witolda Skrzypczaka znają bywalcy koncertów jako współtwórcę duetu Rat Kru. Polem dla ich twórczej współpracy jest multimedialny projekt "Księżycowe medytacje" złożony z inspirowanych wpływem księżyca na naturę i człowieka prac plastycznych oraz dopasowanych do nich klimatem utworów muzycznych.

Stypendium kolektywne: Katarzyna Wąsowska, Krystian Daszkowski (fotografia) - 7 500 zł

"Bywa, że świat nie jest tym, czym się wydaje" - pod takim hasłem fotograficy Katarzyna Wąsowska i Krystian Daszkowski "zgłębiają niezwykłe wymiary rzeczywistości oraz indywidualnych przekonań ludzi", wykraczających poza konwencjonalne religie. Celem artystów jest reporterska próba wejścia w ten świat i udokumentowania niezwykłych emocji  i doświadczeń.

Stypendium kolektywne: Michał Joniec, Jacek Hałas, Patryk Lichota, Hubert Wińczyk (muzyka) - 12 000 zł

Kolektyw tworzą członkowie specjalizującego się w muzyce eksperymentalnej zespołu KakofoNIKT, którzy łączą twórcze potencjały z Jackiem Hałasem, wybitnym twórcą i znawcą muzyki tradycyjnej. Płaszczyzną do wspólnej dźwiękowej podróży jest tematyka katastroficzna, obecna w twórczości muzycznej niemal od zarania jej dziejów. Wspólną twórczość muzycy zamierzają uwieńczyć koncertową prezentacją nowych kompozycji.

Stypendium kolektywne: Marika Bocewicz, Piotr Piasecki  (muzyka) - 10 000 zł

Wokalistka i autorka tekstów Marikę Bocewicz oraz multiinstrumentalista, kompozytor i producent Piotr Piasecki (znany też jako Bajzel) od dwóch lat współtworzą duet Amba. Nieoczywista droga do zaistnienia wiedzie w ich przypadku nie tylko przez przeglądy i konkursy, ale tez np. przez współtworzenie dźwiękowej oprawy gry komputerowej. Dzięki stypendium rozwojowemu Miasta Poznania zespół pracuje nad debiutancką płytą, będącą fuzją brzmień elektronicznych bitów z gitarowymi oraz nieoczywistych tekstów podanych    w charakterystyczny, ekspresyjny sposób.

Wszelkich informacji dodatkowych udziela Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania, który zajmował się organizacją naboru i prac komisji stypendialnej.