Program "Kadry Kultury"

"Kadry Kultury" to program skierowany do pracowników/pracownic poznańskich instytucji kultury, organizacji pozarządowych, jak i osób pracujących w obszarze edukacji kulturowej, który ma na celu podnoszenie kompetencji poprzez udział w szkoleniach z ekspertkami/ekspertami.

Grafika na szarym tle, przecięta kolorowymi liniami w poziomie i geometrycznymi kształtami w pionie. Na środku ilustracji znajduje się biały napis SZKOLENIA DLA KADR KULTURY, a pod nim umieszczono czarne logotypy: CK ZAMEK, Poznański Program Edukacji Kulturalnej, Poznań Wspiera, Poznań - grafika artykułu
Program "Kadry Kultury"

Wiosenna część programu będzie dotyczyć wykorzystywania kultury do działań poświęconych wielokulturowości. Podczas 4 warsztatów i 2 webinariów zostaną podjęte zagadnienia:

- programowania wydarzeń międzykulturowych,

- włączania osób z grup marginalizowanych w działania kulturalne,

- budowania sieci wsparcia dla osób migranckich,

- budowania strategii komunikacyjnych i promocyjnych z uwzględnieniem grup mniejszościowych,

- projektowania działań kulturalnych z mniejszością ukraińską

Szczegółowe informacje o możliwości udziału w nadchodzących szkoleniach znajdą Państwa na stronie: ps.ckzamek.pl/podstrony/8015-kadrykultury/

 Udział w warsztatach jest bezpłatnych. Ilość miejsc ograniczona.

"Kadry kultury" to program realizowany przez Wydział Kultury Miasta Poznania i Centrum Kultury ZAMEK w ramach Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej.