Stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego - edycja 2021 r. - WYNIKI

W roku 2021 Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. Waldemara Kuligowskiego zadecydowała o przyznaniu 10 stypendiów dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego z obszaru sztuk wizualnych, muzyki, teatru, tańca oraz animacji kulturowej.

Obraz przedstawia zdjęcia 10 osób (laureatek i laureatów stypendium dla młodych twórców). - grafika artykułu
Laureaci i Laureatki stypendiów w roku 2021

W roku 2021 Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. Waldemara Kuligowskiego zadecydowała o wyborze dziesięciu Laureatów i Laureatek stypendiów dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego, a wśród nich:

Łukasz Byrdy (muzyka)
za wybitne osiągnięcia, rozsławiające poznańską pianistykę w kraju i za granicą.

Izabela Sitarska (sztuki wizualne/animacja kulturowa)

za szeroką, interdyscyplinarną działalność artystyczną, edukacyjną i animacyjną, owocującą znaczącym udziałem w poznańskich inicjatywach kulturalnych.

Hubert Karmiński (muzyka)

za działalność twórczą i animacyjną, owocującą tworzeniem miejsc, wydarzeń i akcji integrujących środowisko muzyczne Poznania.

Stanisław Pawlak (muzyka) fot. Foto HaWa

za poszukiwania w dziedzinie muzyki, realizowanej zarówno samoistnie, ja i na potrzeby spektakli teatralnych i filmów.

Alisa Makarenko (teatr) fot. Andrzej Hajdasz

za znaczące osiągnięcia w dziedzinie tańca i choreografii oraz twórczy wkład w liczne realizacje teatralne.

Katarzyna Półrolniczak (muzyka) fot. Andrzej Majos

za talent,  pracowitość i determinację, z jaką prezentuje swą twórczość w trudnym dla muzyków roku pandemii.

Zofia Tomczyk (taniec/muzyka) fot. Katarzyna Machniewicz

za dojrzałą działalność artystyczną, kuratorską i edukacyjną w dziedzinie tańca, choreografii i muzyki eksperymentalnej.

Marcin Ratajczyk (film/teatr) fot. Maciej Krajewski

za eksperymenty filmowe i teatralne, których bohaterami są przedstawiciele młodej generacji w dobie przemian technologicznych, społecznych, politycznych i obyczajowych.

Bartosz Choryan (sztuki wizualne) fot. Ewa Czub

za całokształt dorobku twórczego związanego z projektowaniem graficznym, ze szczególnym uwzględnieniem plakatów o tematyce społecznej.

Stanisław Aleksandrowicz (muzyka)

za indywidualną drogę twórczą, łączącą doświadczenia instrumentalisty, kompozytora i kreatora wydarzeń muzycznych.

Transmisja z uroczystości