Stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego w roku 2024 - WYNIKI

W roku 2024 Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. Waldemara Kuligowskiego zadecydowała o wyborze 10 laureatów i laureatek stypendiów dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego z obszaru sztuk wizualnych, muzyki, literatury oraz animacji kulturalnej.

Grafika przedstawia zdjęcia laureatów i laureatek stypendiów umieszczone w okręgach na białym tle, na którym znajduje się również zielona grafika w formie zygzaków - grafika artykułu
Program stypendiów dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego w roku 2024

W roku 2024 Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. Waldemara Kuligowskiego zadecydowała o wyborze następujących osób do tytułu laureata/laureatki stypendiów dla młodych twórców poznańskiego środwiska artystycznego:

Violetta Borecka za imponujące, nagradzane zarówno na krajowych, jak i zagranicznych konkursach fortepianowych oraz skrzypcowych osiągnięcia artystyczne, udowadniające ogromny talent i pracowitość 

Justyna Wróblewska za pełną pasji działalność artystyczną i naukową, przyczyniającą się do rozwoju muzyki dawnej w Polsce

Paweł Drozdowski za wybitne osiągnięcia wykonawcze w grze na altówce, promujące Poznań jako wiodący ośrodek altowiolistyki

Vladyslav Gardash za zaangażowanie i talent w uprawianiu fotografii dokumentalnej oraz łączenie własnego rozwoju artystycznego ze wspieraniem twórczości innych fotografów

Ilya Mejumayeu za zaangażowanie, pasję i kreatywność w podtrzymywaniu artystycznego dialogu między artystami wizualnymi z Polski, Białorusi i Ukrainy w czasach, gdy coraz częściej brak nam słów, żeby opisać rzeczywistość 

Liana Hrytsa za aktywny udział w licznych projektach artystycznych i wkład w młodą kulturę miejską w rolach wokalistki, kompozytorki, autorki oraz przewodniczki po Poznaniu

Dagmara Świerkowska-Kobus za twórczy i animacyjny wkład w życie literackie, ze szczególnym uwzględnieniem zasług dla propagowania slamu (poezji mówionej) na skalę ogólnopolską i europejską  

Tomasz Karwański za charyzmatyczne chórmistrzostwo, wyjątkowe zaangażowanie w krzewienie amatorskiego ruchu muzycznego oraz doceniany dorobek artystyczny

Andrzej Staniek za nieskrępowaną twórczość filmową w zakresie scenariusza i animacji 3D oraz za uczestnictwo w działaniach Galerii Szczur

Aleksandra Kortas za twórczość w dziedzinie plakatu i za popularyzację plakatu jako medium, w szczególny sposób prowokującego ludzi do myślenia