Wspieramy Artystów! Budujemy kolekcję!

Galeria Miejska Arsenał we współpracy z Miastem Poznań przygotowało program zakupu dzieł sztuki twórców związanych z poznańskim środowiskiem artystycznym, będących w przyszłości integralnym elementem budowanej od kilku lat kolekcji sztuki współczesnej.

Logotyp przedstawia teskt w formie dwóch haseł: Wspieramy Artystów!Budujemy Kolekcję! oraz kilku form geometrycznych w kolorze żółtym umieszczonych w różnych konstelacjach na różowym tle - grafika artykułu
Wspieramy Artystów! Budujemy kolekcję! - program zakupu dzieł sztuki przez Galerię Miejską Arsenał

Program jako komponent poznańskiego pakietu antykryzysowego #poznanwspiera kierowany jest przede wszystkim do twórców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej        i ekonomicznej w związku ze skutkami epidemii COVID-19, ale stanowi także asumpt do wzbogacenia poznańskiej kolekcji o nowe i ważne dla jej komplementarności artystycznej i historycznej prace.

Zakupy dzieł sztuki od artystów ze środowiska poznańskiego, które uzupełnić mogłyby kolekcję Galerii Miejskiej Arsenał obok aspektu społecznego posiadają także wartość kulturową dla Poznania. Zakupy, nad którymi czuwać będą wybitni eksperci uzupełni poznańską kolekcję o ważne prace, podkreślając rolę poznańskiego środowiska sztuk wizualnych. - Grzegorz Jura, Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania

Wszelkie informacje o Programie oraz naborze prac dostępne są na stronie Galerii Miejskiej Arsenał

Program w trakcie realizacji!