ATMOSFERA DLA POZNANIA

Usługa dostarcza mieszkańcom Poznania informacji na temat PROGNOZOWANEGO oraz RZECZYWISTEGO stanu jakości powietrza w Poznaniu, odniesionych do obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Opracowana została przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

JAKOŚĆ POWIETRZA W POZNANIU

Jakość powietrza jest średnia i nie stanowi zagrożenia - można przebywać na zewnątrz.
 
0
>30
>50
PD
>80
>100
PI
>150μg/m3
PA
PM10 (wartość z danej godziny): 73µg/m³
Poprzedni dzień Następny dzień

EKOPROGNOZA DLA POZNANIA

prognozowane stężenie pyłu zawieszonego PM10 dla Poznania

EKOPROGNOZA DLA POZNANIA

prognozowane stężenie pyłu zawieszonego PM10 dla Poznania

na DZIŚ piątek 1.3

80 μg/m3
 • niekorzystne warunki atmosferyczne, sprzyjające kumulowaniu się znacznych zanieczyszczeń
 • mimo przekroczenia poziomu dopuszczalnego i wysokich stężeń można przebywać na zewnątrz, jednak niewskazany jest wysiłek w trakcie aktywności
 • należy zaprzestać spalania jakichkolwiek paliw stałych (także drewna)
 • zwróć uwagę sąsiadom, że z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych konieczne jest zaprzestanie spalania paliw stałych w piecach i kominkach
 • korzystaj z ciepła z sieci ciepłowniczej, gazu lub elektryczności

na JUTRO sobota 2.3

38 μg/m3
 • jakość powietrza dobra
 • można swobodnie przebywać na zewnątrz

na POJUTRZE niedziela 3.3

42 μg/m3
 • jakość powietrza dobra
 • można swobodnie przebywać na zewnątrz
0
>30
>50
PD
>80
>100
PI
>150μg/m3
PA
poprzednia karta następna karta

MONITORING BIEŻĄCY DLA POZNANIA

wyjaśnij
 • POZIOM ALARMOWY
 • POZIOM INFORMOWANIA
 • POZIOM DOPUSZCZALNY
 • POZIOM DOCELOWY

MONITORING BIEŻĄCY DLA POZNANIA

wyjaśnij
 • POZIOM ALARMOWY
 • POZIOM INFORMOWANIA
 • POZIOM DOPUSZCZALNY
 • POZIOM DOCELOWY

ostatnie 24h wyjaśnij

Pył zawieszony PM10 wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym61
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym61
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/35

Dwutlenek siarki wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym61
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym61
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/3

ostatnie 8h wyjaśnij

Tlenek węgla wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PDoc w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PDoc w roku kalendarzowym1451
Liczba dni z przekroczeniami PDoc w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PDoc w roku kalendarzowym1451
Liczba dni z przekroczeniami PDoc w roku kalendarzowym
0/18
Liczba dni z przekroczeniami PDoc w roku kalendarzowym
0/18

Ozon wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PDoc w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PDoc w roku kalendarzowym61
Liczba dni z przekroczeniami PDoc w roku kalendarzowym
0/25

ostatnie 1h wyjaśnij

Dwutlenek siarki wyjaśnij

Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym1451
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym1451
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/24

Dwutlenek azotu wyjaśnij

Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym1451
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym1451
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/18
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/18

poprzednie lata wyjaśnij

Pył zawieszony PM10 wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym54
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym311
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym34
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym331
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym23
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym342
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
54/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
34/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
23/35

Dwutlenek siarki wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym365
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8760
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
/3
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
/24

Dwutlenek azotu wyjaśnij

Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8760
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
/18

Benzen wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Pył zawieszony PM2,5 wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Ołów wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Arsen wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Kadm wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Nikiel wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Benzoalfapiren wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Pył zawieszony PM10 wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym53
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym312
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym45
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym320
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym29
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym336
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
53/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
45/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
29/35

Dwutlenek siarki wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym365
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8760
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/3
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
/24

Dwutlenek azotu wyjaśnij

Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8760
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/18

Benzen wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Pył zawieszony PM2,5 wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Ołów wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Arsen wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Kadm wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Nikiel wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Benzoalfapiren wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Pył zawieszony PM10 wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym41
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym324
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym38
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym327
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym32
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym333
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
41/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
38/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
32/35

Dwutlenek siarki wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym365
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8760
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/3
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/24

Dwutlenek azotu wyjaśnij

Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8760
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/18

Benzen wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Pył zawieszony PM2,5 wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Ołów wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Arsen wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Kadm wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Nikiel wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Benzoalfapiren wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Pył zawieszony PM10 wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym44
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym322
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym51
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym315
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym30
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym336
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
44/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
51/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
30/35

Dwutlenek siarki wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym366
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8784
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/3
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/24

Dwutlenek azotu wyjaśnij

Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8784
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/18

Benzen wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Pył zawieszony PM2,5 wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Ołów wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Arsen wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Kadm wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Nikiel wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Benzoalfapiren wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Pył zawieszony PM10 wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym55
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym310
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym56
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym309
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym33
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym332
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
55/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
56/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
33/35

Dwutlenek siarki wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym365
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8760
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/3
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/24

Dwutlenek azotu wyjaśnij

Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8760
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/18

Benzen wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Pył zawieszony PM2,5 wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Ołów wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Arsen wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Kadm wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Nikiel wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Benzoalfapiren wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

EKOPROGNOZA DLA EUROPY

Aktualna 3-dniowa prognoza dla Europy

WARUNKI ATMOSFERYCZNE DLA POZNANIA

dane z ostatniej godziny

Stacja meteo.man.poznan.pl

Wiatr
- m/s
Temperatura
- °C

SPALANIE PALIW STAŁYCH

DECYZJA na DZIŚ (piątek 1.3)

Dzisiaj od godziny 0:01 do 23:59 nie obowiązuje zakaz stosowania źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe.
 

KOMUNIKACJA MIEJSKA W POZNANIU

DECYZJA na DZIŚ (piątek 1.3)

Opłata za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Miasta Poznania, zgodna z taryfikatorem.