Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Krzysztof Skubiszewski ma rondo i gabinet

Gabinet ministra spraw zagranicznych - prof. Krzysztofa Skubiszewskiego został otwarty w Instytucie Zachodnim. W zbiorach oprócz tysięcy książek są także osobiste pamiątki po dyplomacie. Wcześniej nadano imię profesora rondu u zbiegu ul. Grunwaldzkiej i Smoluchowskiego.

Prof. Krzysztod Skubiszewski przy pracy, fot. P. Skubiszewski
Prof. Krzysztod Skubiszewski przy pracy, fot. P. Skubiszewski

Rondo które wybudowano na wiadukcie nad przyszłą III ramą komunikacyjną u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Smoluchowskiego od dzisiaj ma patrona, jest nim prof. Krzysztof Skubiszewski. Odsłonięcia tablicy z nazwą i notą biograficzną dokonał brat wieloletniego szefa Ministerstwa Spraw Zagraniczych - prof. Piotr Skubiszewski, w towarzystwie zastępcy prezydenta Poznania Jakuba Jędrzejewskiego. Następnie uczestnicy wydarzenia przejechali do Instytutu Zachodniego, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową profesora oraz otwarto gabinet jemu poświęcony.

Spuścizna profesora w gabinecie

Zmarły 4 lata temu Krzysztof Skubiszewski pozostawił po sobie bogate archiwum osobiste i zawodowe, niezwykle cenne dla badaczy współczesnych stosunków polsko-niemieckich. W styczniu 2014 r. spadkobierca byłego ministra - uznany historyk sztuki i brat - prof. Piotr Skubiszewski zdecydował o przekazaniu archiwaliów do Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Wybór miejsca był nieprzypadkowy. Krzysztof Skubiszewski był związany z poznańską placówką przez całe życie, chociaż jej pracownikiem był zaledwie rok. Pierwszy szef dyplomacji wolnej Polski uratował także Instytut przed likwidacją, biorąc go pod skrzydła Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Miejsce utworzenia gabinetu zasugerował minister Władysław Bartoszewski. Propozycja ta została także zaakceptowana przez darczyńców. Z wielką życzliwością do sprawy odniosły się też władze Instytutu dyrektor dr Michał Nowosielski i jego zastępca prof. Krzysztof Malinowski. Wspólne działania nad utworzeniem Gabinetu trwały od marca do listopada 2014 r. Były one możliwe oprócz Instytutu także dzięki wsparciu władz miasta Poznania, Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie oraz Volkswagen Poznań.

Książki, listy, notatki...

W prywatnym archiwum byłego szefa polskiej dyplomacji znajduje się kilkanaście tysięcy książek z zakresu stosunków międzynarodowych, politologii oraz prawa międzynarodowego publicznego. Niektóre książki zostały zadedykowane Krzysztofowi Skubiszewskiemu przez autorów, m.in. Hansa-Dietricha Genschera - szefa MSZ Republiki Federalnej Niemiec i Richarda von Weizsäckera - prezydenta RFN. W zbiorze znajdują się również księgi pamiątkowe, których współautorem był prof. Skubiszewski. Wśród pamiątek odnaleźć można listy osobiste oraz oficjalne, a  także notatki do wystąpień i notatki z wywiadów. Wśród ciekawszych przedmiotów wymienić należy korektę książki H. Genschera Erinnerungen z 1995 r. oraz kalendarze z zapiskami z rozmów dyplomatycznych z lat 1989-1993. W gabinecie zobaczymy też pamiątki pochodzące z poznańskiego mieszkania profesora, m.in. biurko, szafę, krzesło, maszynę do pisania oraz przedmioty osobiste. Podziwiać będzie można także portrety ministra i jego rodziców.

Łukasz Dembski  (inicjator utworzenia gabinetu)

(jg)