Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Nowe stacje rowerów miejskich

Trwa montaż nowych stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego. Prace powinny się zakończyć w godzinach popołudniowych w sobotę - 31 maja i wówczas stacje zostaną uruchomione

fot. ZTM Poznań
fot. ZTM Poznań

Wczoraj wykonawca rozbudowy sieci PRM rozpoczął montaż stojaków wraz z rowerami w następujących lokalizacjach: Sobieskiego - pętla PST, Ogrody - pętla tramwajowa, kampus UAM - ulica Dzięgielowa, ulica Słowiańska, Rynek Wildecki, Rynek Jeżycki, ul. Bukowska/ul. Przybyszewskiego. W sobotę (31 maja) mają zostać zamontowane terminale stacji - prace powinny się zakończyć w godzinach popołudniowych. Wtedy też stacje mają zostać uruchomione.
Ostatnia z zaplanowanych stacji w lokalizacji: Berwińskiego/Głogowska ma zostać zamontowana po uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń.

Tymczasem już od 30 kwietnia można korzystać z pierwszej z nowych stacji zlokalizowanej przy wejściu głównym do Bramy Poznania/ICHOT. Po zakończeniu rozbudowy system Poznańskiego Roweru Miejskiego będzie się składał z 16 stacji ze 170 rowerami. To o 9 stacji i 90 rowerów więcej niż w ub. roku.Informacje dotyczące korzystania z systemu PRM można znaleźć na stronie: www.ztm.poznan.pl zakładka komunikacja/rowery