grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Co ze stroną MRS?

Radny Przemysław Polcyn wystosował interpelację w sprawie o zawieszeniu funkcjonowania strony Miejskiej Rady Seniorów ze względu na zaległości w utrzymaniu. Odpowiedzi udzielił wiceprezydent Jędrzej Solarski.

Wygaszona strona MRS - grafika artykułu
Wygaszona strona MRS

Przemysław Polcyn prosił w interpelacji o pilne wyjaśnienie sprawy. doraźne rozwiązanie powstałego problemu oraz przeznaczenie środków na utrzymanie strony internetowej Miejskiej Rady Seniorów. Szczegółowych wyjaśnień udzielił zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski.

Dotychczasowa strona internetowa Miejskiej Rady Seniorów, prowadzona przez samych członków Rady, finansowana była ze środków prywatnych. Strona nie stanowiła oficjalnego kanału informacyjnego Miasta, a Miasto nie posiadało i nie posiada autorskich praw majątkowych do zamieszczonych na niej treści.

W związku z rezygnacją w ubiegłym roku z dalszego finansowania strony przez jej dotychczasowego sponsora, Miejska Rada Seniorów wystąpiła do Miasta z prośbą o pomoc w kwestii dalszego funkcjonowania strony. Po wyjaśnieniu, przez Centrum Inicjatyw Senioralnych, któremu powierzono to zadanie, wszystkich kwestii prawnych, finansowych i technicznych związanych z dotychczasowym działaniem strony, zaproponowano możliwe rozwiązania dotyczące jej dalszego funkcjonowania. Poinformowano również o możliwości utworzenia nowej, odrębnej strony Miejskiej Rady Seniorów, jako strony (wortalu) w ramach serwisu poznan.pl.

Członkowie MRS, po przeprowadzonym głosowaniu, podjęli decyzję o rezygnacji ze wspierania dotychczasowej strony mrs.poznan.pl, deklarując jednocześnie chęć utworzenia nowej strony w oparciu o serwis poznan.pl. Stanowisko Rady przekazane zostało właścicielowi firmy, o której była mowa wyżej.

Rada wyraziła także chęć przejęcia archiwalnych materiałów z dotychczasowej strony MRS, do której posiada prawa. Ponadto wyznaczyła jedną ze swoich członkiń - sekretarza MRS do prowadzenia ustaleń dotyczących strony i koordynowania społecznych działań z nią związanych.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem nowej strony Miejskiej Rady Seniorów. Realizujące to zadanie Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa przygotowało już pierwszą wersję nowej strony, która spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony Rady. 

Data oficjalnego uruchomienia portalu internetowego uzależniona jest od przygotowania przez MRS materiałów przeznaczonych do publikacji oraz ustalenia szczegółów współpracy związanych z samym jej prowadzeniem, w tym także przeszkolenia pracownika Centrum Inicjatyw Senioralnych odpowiedzialnego za ich wprowadzanie na stronę.

Wiceprezydent Solarski wyraża przekonanie, że zaproponowane rozwiązanie dotyczące utworzenia strony internetowej Miejskiej Rady Seniorów w ramach serwisu poznan.pl przyczyni się do kontynuowania dokumentowania dorobku Rady, będzie cennym źródłem informacji dla mieszkańców a dla przedstawicieli innych miast inspiracją do korzystania z doświadczeń poznańskiej Rady Seniorów. Jednocześnie zapewnia radnego Polcyna o uznaniu dla dotychczasowego dorobku Miejskiej Rady Seniorów. Doradczy głos tego gremium niejednokrotnie przyczynił się do wdrożenia rozwiązań w pełni odpowiadających potrzebom poznańskich seniorów.

oprac. red.