grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Modernizacja Starego Rynku - kiedy, jak i za ile?

Radna Dorota Bonk-Hammermeister zapytała w interpelacji o aktualny stan inwestycji "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury". W odpowiedzi otrzymała informacje o podpisaniu umowy na realizację tej inwestycji, terminy graniczne, a także wyszczególnienie kosztów inwestycji.

Przede wszystkim transkrypcja

Radni z klubu Wspólny Poznań, którzy w interpelacji wnioskowali o wprowadzenie na sesje Rady Miasta tłumaczenia na Polski Język Migowy, otrzymali odpowiedź z Urzędu Miasta.

Ulica Baraniaka w czasie opadów

Radny Andrzej Rataj skierował do Prezydenta Miasta Poznania interpelację ws. zalewania ulicy Baraniaka w czasie intensywnych opadów. Radny zauważa, że do takich sytuacji dochodziło w ostatnich latach wielokrotnie. Radny pyta czy jest możliwe trwałe rozwiązanie problemu, tak by na ulicy po większych opadach nie tworzyło się rozlewisko.

Krawężniki na Wildzie i Łazarzu

Radna Dorota Bonk-Hammermeister zwróciła się w interpelacji z wnioskiem o pilne obniżenie krawężników na nowych przejściach dla pieszych, które wyznaczono po rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania na Wildę i Łazarz. Większość "starych" przejść dla pieszych ma już obniżone krawężniki.

Enigma coraz bliżej

Centrum Szyfrów Enigma - zostanie otwarta we wrześniu - poinformowano na konferencji prasowej, która odbyła się w poniedziałek 5 lipca w budynku Collegium Martineum, przyszłej siedzibie CSE. Projekt jest realizowany przy udziale Miasta Poznania, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Jak chronić miejskie drzewa?

Radny Krzysztof Rosenkiewicz złożył interpelację ws. rozwiązań stosowanych w Strefach Ochronnych Drzew. Przypomniał, że prace w SOD normuje ustawa o ochronie przyrody. Radny chce wiedzieć, jakie rozwiązania stosuje Poznań w celu ochrony drzew np. podczas budowy chodników lub remontów placów czy ulic.

Aleja czy park?

Stanowisko wobec inicjatyw nazewniczych w Radzie Miasta, dotyczących m.in. Alei Praw Kobiet, zajął Zarząd Osiedla Naramowice.

Korekta w nazwie skweru?

Po uchwaleniu przez Radę Miasta nazwy dla skweru znajdującego się na tyłach pomnika Armii Poznań - im. Lecha i Marii Kaczyńskich, wydawało się, że sprawa jest zamknięta. Do tematu postanowił powrócić radny Paweł Matuszak.

Aleja Praw Kobiet

Taka nazwa pojawi się być może już wkrótce w Naramowicach. W pobliżu uhonorowane nazwami zostaną także trzy inne wybitne kobiety. Z inicjatywą wystąpiły radne miejskie: Marta Mazurek, Dominika Król, Maria Lisiecka-Pawełczak i Monika Danelska.

Toalety w mieście

Rada Maria Lisiecka-Pawełczak skierowała interpelację, zadając szereg pytań dotyczących toalet publicznych na terenie Poznania.

Które drzewa zostaną pomnikami przyrody?

Radny Andrzej Rataj zapytał w interpelacji o prowadzone postępowania zmierzające do ustanowienia w Poznaniu nowych pomników przyrody. Radny chce się też dowiedzieć, jaki jest średni czas trwania postępowań o ustanowienie nowych pomników przyrody i czy takie postępowania można przyśpieszyć.

Lato z Estradą na osiedlach

Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Grzegorz Jura wziął udział w konferencji prasowej zapowiadającej letnie wydarzenia kulturalne organizowanie przez Estradę Poznańską przy współpracy z Radami Osiedli, spółdzielniami mieszkaniowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami oraz organizacjami lokalnymi.

Strona 1 2 94