grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Co z kamienicą "Zielona Perła" na Łazarzu?
 

Radna Lidia Dudziak zapytała w interpelacji o stan kamienicy przy ul. Matejki w Poznaniu, zwanej "Zieloną Perłą". Ten budynek od lat jest opuszczony, zaniedbany i popada w ruinę, a odpadajace kawałki elewacji zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Radna zwraca uwagę, że stan budynku pogarsza się od lat, mimo wielu próśb o interwencję w tej sprawie, kierowanych przez mieszkańców, społeczników i radnych.

Zajęcia antydyskryminacyjne w szkołach
 

Podczas konferencji prasowej poświęconej zajęciom antydyskryminacyjnym w poznańskich szkołach, radni Marta Mazurek i Marek Sternalski mówili o tym jak ważną spełniają one rolę oraz odnieśli się do krytyki ze strony radnych PiS.

W sprawie art. 196
 

Radny Bartłomiej Ignaszewski wziął udział w konferencji prasowej na dziedzińcu Urzędu Miasta wraz z grupą młodych działaczy Nowoczesnej. Tematem była propozycja wykreślania z kodeksu karnego art. 196.

Będzie miodowo na Cytadeli
 

Zarząd Zieleni Miejskiej zapowiada przebudowę dawnego amfiteatru na Cytadeli i stworzenie tam ogrodu miododajnego. O taką funkcję na Cytadeli od dawna zabiegała radna Halina Owsianna.

Renowacja zabytkowego muru oporowego
 

Radny Andrzej Rataj zapytał w interpelacji o obecny stan i przyszłość zabytkowego muru oporowego przy ulicy Czartoria. Mur jest w złym stanie technicznym i wymaga prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Okazuje się, że środki na remont są zarezerwowane w budżecie miasta, a ZZM jest gotowy do przeprowadzenia remontu.

Pytanie o mammografy
 

Radna Ewa Jemielity zapytała w interpelacji  o liczbę mammografów znajdujących się w podmiotach leczniczych Miasta Poznania oraz o ich stan techniczny. Wskazała możliwość wzięcia udziału w programie "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy na lata 2021-2022". 

Co z chodnikiem na ul. Wiatracznej?
 

Radny Łukasz Kapustka zwrócił się w interpelacji z wnioskiem o przeprowadzenie remontu chodnika w ciągu ulicy Wiatracznej (na odcinku od ul. Chartowo do skrzyżowania z ul. Kurlandzką). Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski poinformował, że remont jest planowany na ten rok.

Akademik czy apartamentowiec?
 

Radny Michał Grześ wystosował interpelację w sprawie planów budowy akademika przy ulicy Krańcowej na terenie działki po Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej nad Maltą.

Jak Poznań promuje energooszczędność?
 

Radny Mateusz Rozmiarek zapytał w interpelacji o to, jak Poznań realizuje jeden z punktów Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ pt. Edukacja ekologiczna i promowanie postaw energooszczędnych. Jak się okazało, działań na tym obszarze jest bardzo dużo.

System Inteligentnej Segregacji Odpadów
 

Radna Monika Danelska zapytała w interpelacji, czy miasto Poznań przewiduje uruchomienie  Systemu Inteligentnej Segregacji Odpadów. Jest to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające skuteczną weryfikację odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Jak się okazuje, taką możliwość analizuje ZM GOAP.

Na pomoc pogorzelcom z os. Kopernika
 

W piątek 12 lutego, w bloku na os. Kopernika wybuchł pożar w wyniku, którego spłonęło kilka mieszkań, a ich lokatorzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji. W pomoc dla pogorzelców zaangażowali się radni Tomasz Stachowiak i Krzysztof Rosenkiewicz.

Nową drogą na Wzgórze Przemysła?
 

Czy powstanie nowe wejście na Wzgórze Przemysła od strony ul. 23 Lutego? W tej sprawie interpelację składał już radny miejski Andrzej Rataj. Rada Osiedla Stare Miasto, której Andrzej Rataj jest przewodniczącym, zwróciła się w uchwale do Prezydenta Poznania o umożliwienie wejście na Wzgórze także od strony północy i uporządkowania zaniedbanych działek przy ulicy 23 Lutego.

Woda na czas awarii
 

Do bieżącej wody w kranach przyzwyczailiśmy się tak bardzo, że doceniamy to dopiero w przypadku awarii wodociągowej. O to jak miasto przygotowane jest do doraźnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę w przypadku takich problemów, zapytał w interpelacji radny Andrzej Rataj.

Radni komentują akcję MEDIA BEZ WYBORU
 

Wiele redakcji telewizyjnych, radiowych, portali internetowych, przystąpiło w dniu 10 lutego do akcji MEDIA BEZ WYBORU - protestując w ten sposób przeciwko rządowym planom nowego podatku od mediów. Dla nas temat skomentowało kilkoro poznańskich radnych.

Oddział Ochrony Powietrza
 

Radna Sara Szynkowska vel Sęk otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie wakatu na stanowisku Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. jakości powietrza.

Seniorzy i TBS
 

Radne Halina Owsianna i Lidia Dudziak zwróciły się w interpelacji o rozważenie możliwości ponownego uruchomienia naboru dla seniorów oczekujących na mieszkanie w TBS.

Samorządy na rzecz polityki równościowej
 

Komisja Praw Człowieka i Równego Traktowania rozpoczęła działalność w ramach Związku Miast Polskich. Jedną z inicjatorek tego projektu jest radna Marta Mazurek, która również w poznańskiej Radzie Miasta działa aktywnie na rzecz spraw równościowych i tolerancji.

Strona 1 2 91