grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Ochrona zabytków

Komisja Kultury i Nauki opiniowała projekty uchwał związane z konserwacją i renowacją zabytków, budową nowej siedziby Teatru Muzycznego oraz zmiany w budżecie.

Obywatelski projekt uchwały

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zajmowała się obywatelskim projektem uchwały w sprawie: wyznaczenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania polegających na zachowaniu i powiększaniu terenów zieleni i terenów przeznaczanych pod małą retencję na terenie Miasta Poznania. Chociaż część radnych miała wątpliwości odnośnie precyzyjności zapisów, a Urząd Miasta nie rekomendował przyjęcia takiego projektu, to ostatecznie opinia Komisji była pozytywna.

Zachować wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim

Do Biura Rady Miasta trafił projekt stanowiska w sprawie "zachowania w podstawie programowej szkół nauczania adekwatnego do znaczenia Powstania Wielkopolskiego, dla odzyskania niepodległości Polski w 1918 roku".

Propozycja dla nowych podatników

Komisja Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany w uchwale dotyczącej systemu usług dla mieszkańców Poznania, czyli tzw. OK Poznań.

105 lat temu w Trewirze

W związku ze zbliżającą się rocznicą rozejmu w Tewirze, na skwerze marszałka Ferdynanda Focha odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Miasto Poznań reprezentowali radni Lidia Dudziak i Filip Olszak oraz Sekretarz Miasta Stanisław Tamm.

Pamięci Sybiraków

W 84. rocznicę pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir, pod Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru, kwiaty złożyli Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta oraz Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

XCVII sesja RMP

Uchwały nazewnicze, uchwała planistyczna, stanowisko w sprawie walki z zanieczyszczeniem powietrza, to tylko niektóre z tematów sesji Rady Miasta Poznania w dniu 6 lutego.

Sport 2024

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki zapoznała się z informacją o planowanych wydarzeniach sportowych w 2024 roku oraz o bazie sportów zimowych w mieście.

Upamiętnienie prezydenta

Uroczystość poświęcona pamięci 28. prezydenta Stanów Zjednoczonych - Thomasa Woodrowa Wilsona - odbyła się 2 lutego, dzień przed setną rocznicą jego śmierci. Podczas obchodów odsłonięto także replikę tablicy upamiętniającą uzyskanie przez USA niepodległości. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz, zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski, radni miejscy: Lidia Dudziak i Filip Olszak.

Bezpieczeństwo - podsumowanie i wnioski

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zapoznała się ze sprawozdaniami służb mundurowych za 2023 rok oraz z tematem dotyczącym galerii handlowej Posnania.

Stela Focha

Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji pozytywnie zaopiniowała propozycję lokalizacji w Poznaniu steli upamiętniające marszałka Ferdinanda Focha. Zapoznano się także z propozycją przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu dla otoczenia jeziora Maltańskiego.

Smog - ocena i propozycje

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przez dwa kolejne posiedzenia dyskutowała na temat problemu smogu w Poznaniu, działaniach w tym zakresie w latach 2018-2023 oraz plany na przyszłość. Na koniec przyjęto stanowisko i propozycje w tej sprawie.

Wybory samorządowe 7 kwietnia

Z datą 29 stycznia 2024 r. ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła na swoich stronach specjalny serwis informacyjnych poświęcony wyborom samorządowym.

PISOP

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia odwiedziła poznańskie centrum dla organizacji pozarządowych przy ul. Chwaliszewo.

Europejskie nazwy

W przestrzeni Poznania przybędą nazwy nawiązujące do członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W tym roku przypada 20 rocznica przystąpienia naszego kraju do UE.

O przyszłości Areny w gronie Komisji

O przyszłości hali Arena i potrzebie nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej w mieście rozmawiali radni i goście Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki.

XCVI sesja RMP

Rada Miasta Poznania spotkała się na pierwszej sesji w 2024 roku.

Była radna wicewojewodą

Karolina Fabiś-Szulc radna Miasta Poznania w latach 2010-2018 została I wicewojewodą wielkopolską.

Strona 1 2 180