Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

O czym będą radzić radni?
 

O czym będą radzić radni?

W dniach od 3 do 6 marca zbierze się kilka komisji merytorycznych Rady Miasta. Opiniowane będą m.in. projekty uchwał, które znajdą się w porządku obrad sesji w dniu 10 marca, a także inne, bieżące tematy. Wszystkie posiedzenia odbywają w się w budynku Urzędu Miasta na pl. Kolegiackim 17.

czytaj więcej
Radni o bezpieczeństwie, planach zagospodarowania i... pszczołach
 

Radni o bezpieczeństwie, planach zagospodarowania i... pszczołach

Raportów z działania służb: straży pożarnej, policji i straży miejskiej w 2019 r. wysłuchali radni na XXIII sesji Rady Miasta Poznania. Przyjęli uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania w różnych rejonach miasta i zdecydowali o przyszłym wyglądzie placu Wiosny Ludów. Radni zezwolili też prezydentowi na podejmowanie zobowiązań finansowych na realizację dwóch dużych projektów z zakresu transportu publicznego.

czytaj więcej
Skwer dla Milana Kwiatkowskiego?
 

Skwer dla Milana Kwiatkowskiego?

Do Rady Miasta trafił projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi na os. Piastowskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Rataje, imienia Milana Kwiatkowskiego - polonisty, nauczyciela, dramatopisarza, kierownika literackiego teatrów, teatroznawcy.

czytaj więcej
XXIII sesja RMP
 

XXIII sesja RMP

Kolejna sesja Rady Miasta Poznania odbędzie się we wtorek 25 lutego. W programie między innymi miejscowe plany zagospodarowania, sprawozdanie poznańskiej policji, informacja o stanie ratownictwa w Poznaniu.

czytaj więcej
Nowy sezon PRM
 

Nowy sezon PRM

Radni z Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej zapoznali się z podsumowaniem ubiegłego sezonu Poznańskiego Roweru Miejskiego. Urzędnicy wyjaśnili także, jakie zmiany zajdą w nowej edycji systemu.

czytaj więcej
Inwestycje w miejskich instytucjach kultury
 

Inwestycje w miejskich instytucjach kultury

Jakie najważniejsze zadania inwestycyjne stoją w tym roku przed miejskimi instytucjami kultury? Z taką informacją przygotowaną przez Wydział Kultury oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zapoznali się radni z Komisji Kultury i Nauki. Kwota zaplanowana na inwestycje w instytucjach kultury na rok 2020 to prawie 24 mln zł.

czytaj więcej
Pracowity rok municypalnych
 

Pracowity rok municypalnych

Na posiedzeniu Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego podsumowano ubiegłoroczne interwencje i inicjatywy poznańskiej Straży Miejskiej.

czytaj więcej
Nowe oblicze Placu Wiosny Ludów
 

Nowe oblicze Placu Wiosny Ludów

Plac Wiosny Ludów czekają radykalne zmiany. Radni z Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji na środowym posiedzeniu zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Plac Wiosny Ludów - ulica Wysoka" w Poznaniu.

czytaj więcej
Raport z ochrony środowiska
 

Raport z ochrony środowiska

Podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przedstawiono raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku. Taka ewaluacja po dwóch latach funkcjonowania dokumentu była wymogiem ustawowym.

czytaj więcej
Radni komentują wybór nowego dyrektora
 

Radni komentują wybór nowego dyrektora

Prezydent Poznania powierzył Przemysławowi Terleckiemu misję kierowania Wielkopolskim Muzeum Niepodległości oraz budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego, po tym jak został rekomendowany przez komisję konkursową. O komentarz poprosiliśmy radnych z Komisji Kultury i Nauki.

czytaj więcej
Zielony Budżet Obywatelski
 

Zielony Budżet Obywatelski

Podczas posiedzenia Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zaprezentowano propozycję nowych zasad Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Jedną z najważniejszych zmian ma być wyszczególnienie w puli ogólnomiejskiej środków na projekty poświęcone zieleni. Propozycje zostaną jeszcze poddane konsultajom i mogą ulec zmianie, a ostateczną decyzję o zmianach podejmie Rada Miasta.

czytaj więcej
Jest zawiadomienie do prokuratury
 

Jest zawiadomienie do prokuratury

"Złożyłem w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w czasie ostatniej sesji Rady przez osobę wykrzykującą groźby w stronę radnych" - poinformował na portalu społecznościowym przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz.

czytaj więcej
Poznań usuwa azbest
 

Poznań usuwa azbest

- Mieszkańcy wielokrotnie zwracali nam uwagę na problem unieszkodliwiania azbestu. Komisja rewizyjna wydała zalecenie przekazania na ten cel środków z miejskiego budżetu. Rada Miasta Poznania podjęła taką uchwałę. W związku z tym mamy możliwość wsparcia mieszkańców. Mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli powiedzieć, że azbestu w mieście już nie ma - mówiła radna Małgorzata Dudzic-Biskupska podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta, razem z zastępczynią Prezydenta Katarzyną Kierzek-Koperską i Przemysławem Surdykiem - dyrektorem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

czytaj więcej
Czy będzie wolno grodzić osiedla?
 

Czy będzie wolno grodzić osiedla?

Miejscy urbaniści przygotowują uchwałę krajobrazową dla Miasta Poznania. Zawiera ona regulacje dotyczące reklam, szyldów, małej architektury i ogrodzeń, do których będą musieli się dostosować właściciele nieruchomości. Więcej ograniczeń i obowiązków będą też miały firmy zajmujące się sprzedażą powierzchni reklamowych. W uchwale ma się m.in. znaleźć zapis zabraniający grodzenia osiedli.

czytaj więcej
15 chętnych na kładkę
 

15 chętnych na kładkę

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie zakończyła przyjmowanie prac w konkursie na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną kładki pieszo-rowerowej nad Wartą, między ulicą Piastowską a osiedlem Piastowskim. Nadesłano 15 propozycji. - To dobra wiadomość bo oznacza, że komisja konkursowa będzie miała duży wybór - komentuje radna Dominika Król, wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

czytaj więcej
Unia, Związek, Stowarzyszenie
 

Unia, Związek, Stowarzyszenie

Komisja Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych kontynuując temat udziału Poznania w zrzeszeniach i organizacjach, tym razem zapoznała się z działalnością: Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich i Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

czytaj więcej
Ekologiczna energia dla ZOO! Czy to się uda?
 

Ekologiczna energia dla ZOO! Czy to się uda?

Ogród Zoologiczny w Poznaniu przymierza się do budowy własnej biogazowni o mocy co najmniej 250 kW. Mają ją zasilać odpady powstające w zoo, przede wszystkim odchody zwierzęce. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy biogazowni.

czytaj więcej
Rowerem z Wildy do centrum
 

Rowerem z Wildy do centrum

- Droga rowerowa przy Dolnej Wildzie to ważna inwestycja nie tylko dla rowerzystów, ponieważ obejmuje również remont chodników, a to znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo poruszania się pieszych - komentuje Dorota Bonk-Hamermeister, radna miejska i jednocześnie przewodnicząca Rady Osiedla Wilda. Ulice Dolna Wilda i Górna Wilda zostaną wkrótce rozbudowane o dwukierunkową drogę dla rowerów, którą będzie można dojechać do centrum Poznania.

czytaj więcej
Strona 1 2 147