Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Dotacje dla zabytków
 

Dotacje dla zabytków

Kilkanaście obiektów zabytkowych otrzyma dofinansowanie na prace konserwatorskie i roboty budowlane. Komisja Kultury i Nauki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

czytaj więcej
Wyróżnieni przez Poznań
 

Wyróżnieni przez Poznań

Komisja Kultury i Nauki pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie przyznania honorowych tytułów dla osób, które poprzez swoje osiągnięcia zawodowe i działalność społeczną, w sposób szczególny zasłużyły się dla Poznania.

czytaj więcej
Schronisko dla zwierząt w czasach pandemii
 

Schronisko dla zwierząt w czasach pandemii

Radni z Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zapoznali się ze stanem realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2020 oraz Programem KAWKA BIS. Ich prowadzenie jest utrudnione ze względu na pandemię koronawirusa.

czytaj więcej
Analiza suszy
 

Analiza suszy

Obniżający się poziom wód, brak deszczu i wysychanie mniejszych zbiorników wodnych to poważne problemy, z którymi mierzy się Poznań. Radni z Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przyjrzeli się powodom suszy i jej konsekwencjom.

czytaj więcej
Samorządna Rzeczpospolita
 

Samorządna Rzeczpospolita

12 okręgów wyborczych, 65 radnych, 107 sesji, 630 uchwał i blisko 2 tysiące posiedzeń w obrębie kilkunastu komisji stałych. 30 lat temu swoją działalność zainaugurowała Rada Miasta Poznania I kadencji.

czytaj więcej
Silny samorząd to skuteczne Państwo
 

Silny samorząd to skuteczne Państwo

30 lat temu, 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wybory do odrodzonego samorządu terytorialnego. Pamiętając o rocznicy, Rada Miasta Poznania, już w marcu przyjęła stanowisko w związku z 30-leciem samorządu terytorialnego, które teraz przypominamy.

czytaj więcej
Przemoc w dobie koronawirusa
 

Przemoc w dobie koronawirusa

Radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia rozmawiali o przypadkach przemocy domowej w Poznaniu. Choć statystycznie ich liczba nie wzrasta, a nawet spada, to problem się pogłębia.

czytaj więcej
Propozycje wyróżnień Miasta Poznania
 

Propozycje wyróżnień Miasta Poznania

Do Biura Rady Miasta Poznania trafiły już projekty uchwał z propozycjami tegorocznych tytułów Miasta Poznania. Do tytułu Honorowej Obywatelki Miasta Poznania zgłoszona została prof. Maria Siemionow, a do tytułów Zasłużony dla Miasta Poznania: Ilona Dworak-Cousin, prof. Tomasz Jasiński, Maciej Musiał, Andrzej Porawski oraz Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego. Ostateczną decyzję podejmą radni.

czytaj więcej
Bez kultury ludzie przestają być ludźmi
 

Bez kultury ludzie przestają być ludźmi

- Pragnę serdecznie pogratulować laureatce tegorocznej Nagrody Artystycznej. Pani Malina Prześluga-Delimata otrzyma ją nie tylko ze względu na własne dokonania, ale w dużej mierze także jako reprezentantka poznańskiej specjalności, jaką jest od wielu lat sztuka dla dzieci - tak tegoroczny werdykt Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania skomentował przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz. Kapituła przyznała też 9 stypendiów dla młodych twórców.

czytaj więcej
Poznański sport w czasie pandemii
 

Poznański sport w czasie pandemii

Jak wygląda sytuacja poznańskich sportowców i klubów w warunkach epidemiologicznych? Co dzieje się w obiektach sportowych prowadzonych przez Miasto? Informacji na ten temat wysłuchali radni z Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki.

czytaj więcej
Przestrzeń dla pieszych i rowerzystów
 

Przestrzeń dla pieszych i rowerzystów

W Poznaniu podejmowane są działania mające zmniejszyć negatywne skutki pandemii koronawirusa na przemieszczanie się. Miasto odda część przestrzeni ulicznej rowerzystom i pieszym. Powstaną również priorytetowe rozwiązania dla komunikacji publicznej. Do końca tego roku zmiany zostaną wprowadzone na kilkudziesięciu ulicach.

czytaj więcej
Ulgi dla ogródków gastronomicznych
 

Ulgi dla ogródków gastronomicznych

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, która bardzo mocno odbiła się na lokalach gastronomicznych, Zarząd Dróg Miejskich przedstawił projekt uchwały ws. obniżki cen za zajęcia pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne i ich części reklamowe. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Transportu i Polityki Mieszkaniowej.

czytaj więcej
Zmiany w strefie parkowania
 

Zmiany w strefie parkowania

Na najbliższej sesji Rady Miasta radni będą głosować nad poszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania o Łazarz i Wildę oraz ustanowieniu na części Jeżyc strefy śródmiejskiej. Propozycję pozytywnie zaopiniowała Komisja Transportu i Polityki Mieszkaniowej.

czytaj więcej
Przygotowania do otwarcia przedszkoli
 

Przygotowania do otwarcia przedszkoli

Miasto Poznań przygotowuje się do otwarcia przedszkoli, po przerwie związanej z sytuacją epidemiczną. Podejmowane obecnie plany i działania zmierzją do zapewnienia zarówno dzieciom, jak i opiekunom, bezpieczeństwa. Rozmawiali o tym radni z Komisji Oświaty i Wychowania.

czytaj więcej
Kultura w dobie pandemii
 

Kultura w dobie pandemii

Co dzieje się z poznańska kulturą i ludźmi w nią zaangażowanymi w warunkach epidemicznych obostrzeń? Radni Komisji Kultury i Nauki zapoznali się z informacją Urzędu Miasta Poznania.

czytaj więcej
Jak walczyć z suszą
 

Jak walczyć z suszą

Susza ponownie dotknęła całą Polskę. Jest to problem na tyle poważny, że 13 maja radni z Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wzięli udział w dyskusji na temat działań, będących odpowiedzią na zachodzące w klimacie zmiany.

czytaj więcej
Nowy program dla pieczy zastępczej
 

Nowy program dla pieczy zastępczej

Radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały ws. przyjęcia Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022. Zgodzili się także na wydłużenie okresu zwolnienia z opłat w miejskich żłobkach.

czytaj więcej
Poznań na "szóstkę"
 

Poznań na "szóstkę"

Mieszkańcy Poznania zdaniem Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w większości są bardzo zdyscyplinowani wobec wymogów środków bezpieczeństwa związanych z epidemią koronawirusa. Ze sprawozdaniem na ten temat zapoznali się radni z Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

czytaj więcej
Strona 1 2 150