grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Spiżowa Kronika

Blisko czterysta numerów, tysiące artykułów i rozpraw, dziesiątki tysięcy stronic, kilka pokoleń autorów, wreszcie niezwykłe wydawnicze kontinuum. Sto lat temu ukazał się pierwszy tom "Kroniki Miasta Poznania".

LXXVIII sesja RMP

Sesja Rady Miasta Poznania w dniu 24 stycznia liczyła ponad dwadzieścia punktów, w tym bardzo szeroko dyskutowane takie jak: "uchwała krajobrazowa", stanowisko w sprawie ochrony terenów zieleni na Górczynie, uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o ekspertyzie ekosystemowej. Nie zabrakło także oświadczeń radnych dotyczących bieżących spraw w mieście. 

Mniejsza częstotliwość

Od 30 stycznia - do odwołania - zmieniona zostanie "międzyszczytowa" częstotliwość kursowania dla tramwajów. Taką informację otrzymali radni Komisja Transportu i Polityki Mieszkaniowej podczas posiedzenia w dniu 20 stycznia.

Ile jest Ósemek w Ósemkach?

Komisja Kultury i Nauki odwiedziła Teatr Ósmego Dnia, aby zapoznać się z obecną działalnością i perspektywami rozwoju tej miejskiej instytucji kultury. W porządku obrad znalazły się też inne tematy, w tym nazewnictwo ulic i skwerów.

Rekrutacja do przedszkoli i OK.Karta

Radni Komisji Oświaty i Wychowania zapoznali się z projektem uchwały zawierającej kryteria rekrutacji do poznańskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Największe szanse na zdobycie miejsca w przedszkolu będą miały te dzieci, których rodzice płacą podatki w Poznaniu.

Koniec nielegalnych reklam?

Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji, po długiej debacie i zadaniu kilkudziesięciu pytań miejskim architektom, zaopiniowała pozytywnie projekt tzw. uchwały krajobrazowej. Ma ona uregulować kwestie lokowania nośników reklamowych i zatrzymać proceder stawiania w mieście reklam bez wymaganych zgód i pozwoleń. Szacuje się, że ponad 80 procent reklam w Poznaniu jest ustawionych nielegalnie.

Procedura i konsultacje

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zapoznała się z propozycją Wydziału Klimatu i Środowiska odnośnie zasad działania Wydziału w sprawie nazewnictwa Form Ochrony Przyrody: pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

Plany Komisji Polityki Społecznej

Radni Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania na posiedzeniu we wtorek 17 stycznia zaopiniowali dwie uchwały, zaakceptowali sprawozdanie z prac w zeszłym roku, zatwierdzili też plan prac Komisji w roku 2023.

Pomoc dla Charkowa

Pierwsza w 2023 roku sesja Rady Miasta została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek prezydenta Poznania, na dzień 12 stycznia, aby m.in. dokonać zmian w uchwale o pomocy rzeczowej dla ukraińskiego Charkowa - partnerskiego miasta Poznania.

Zmarł generał Jan Podhorski

W wieku 101 lat zmarł w Poznaniu Jan Henryk Podhorski, generał brygady Wojska Polskiego w stanie spoczynku. W czasie II wojny światowej był żołnierzem NSZ i AK, walczył w Powstaniu Warszawskim. W 2016 roku został uhonorowany tytułem "Zasłużony dla Miasta Poznania".

41. rocznica stanu wojennego

Poznań uczcił 41. Rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W uroczystościach wzięli udział m.in. przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz oraz zastępca prezydenta Bartosz Guss.

Drugie czytanie

Na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego w dniu 12 grudnia odbyło się drugie czytanie projektu budżetu Miasta na rok 2023 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Cztery pory roku w "Kronice Miasta Poznania"

Wydawnictwo Miejskie Posnania i Kolegium Redakcyjne KMP serdecznie zapraszają na promocję najnowszych tomów "Kroniki Miasta Poznania", pod znakiem czterech pór roku: tom 3/2022 "Wiosna, lato" oraz tom 4/2022 "Jesień, zima". Spotkanie odbędzie się 15 grudnia (czwartek) o godz. 17 w Fundacji Malta, a patronat honorowy objął m.in. przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz.

LXXV sesja Rady Miasta Poznania

Rada Miasta Poznania spotkała się we wtorek (6 grudnia) na LXXV sesji. Przyjęła stanowisko ws. ustanowienia roku 2023 Rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego oraz 21 uchwał. Wśród nich najwżniesze były zmiany w budżecie na rok 2022 i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Obrady toczyły się w szybkim tempie, a dyskusje towrzyszące projektom uchwał były bardzo krótkie. Sesja trwała tylko 4,5 godziny.

Paweł Edmund Strzelecki

Do Rady Miasta trafił projekt stanowiska w sprawie upamiętnienia Pawła Edmunda Strzeleckiego. W 2023 roku przypada 150 rocznica śmierci tego wybitnego podróżnika i naukowca, pochodzącego z Poznania. Projekt uzyskał już pozytywną opinię Komisji Kultury i Nauki.

Pozarządowa kultura w budżecie Miasta

Radne i radni z Komisji Kultury i Nauki kontynuowali dyskusję na temat sytuacji organizacji pozarządowych zaangażowanych w życie kulturalne Poznania. Pierwsze spotkanie na ten temat odbyło się pod koniec października w siedzibie Republiki Sztuki Tłusta Langusta przy ul. Gwarnej. Teraz Komisja gościła w Baraku Kultury przy al. Marcinkowskiego.

Trudny czas dla kultury

Komisja Kultury i Nauki oraz Komisja Oświaty i Wychowania spotkały się na wspólnym posiedzeniu dotyczącym projektu budżetu Miasta na 2023 rok. Najwięcej czasu poświęcono sytuacji budżetowej miejskich instytucji kultury.

Strona 1 2 172