grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Karta Poznaniaka i zmiany budżetowe
 

Komisja Transportu i Polityki Mieszkaniowej była kolejną, która dyskutowała i opiniowała projekt uchwały ws. Karty Poznaniaka. Projekt nie uzyskał pozytywnej opinii. Radni zaakceptowali zmiany w budżecie miasta dotyczące polityki mieszkaniowej i inwestycji komunikacyjnych. Jednym z największych nieplanowanych wcześniej wydatków jest, wycenione na 51 mln zł, usunięcie wysypiska śmieci na trasie tramwaju na Naramowice.

Zmiany w zagospodarowaniu ul. Kolorowej
 

Radni z Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji zapoznali się z projektem uchwały ws. w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej. Pomimo tego, że na początku grudnia pozytywnie opiniowała ten dokument, musiał on zostać wycofany z porządku obrad sesji ze względu na uwagi zgłoszone przez port lotniczy.

Pożegnanie z GOAP?
 

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wystąpienia Poznania ze Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Ostateczną decyzję ma podjąć Rada Miasta na sesji w dniu 9 marca.

Dąb "Cytadelowców Poznańskich"
 

Wszystko wskazuje na to, że już za tydzień w Poznaniu przybędzie nowy pomnik przyrody. Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na Cytadeli - dębu szypułkowego. W przyszłym tygodniu projekt będzie głosowany na sesji Rady Miasta.

Karta czy Aplikacja?
 

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia negatywnie zaopiniowała projekty uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Poznania programu "Karta Poznaniaka". Autorem projektu był radny Michał Grześ.

Raporty o bezpieczeństwie
 

Radni Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na wtorkowym posiedzeniu zapoznali się z raportami o stanie ratownictwa i bezpieczeństwa miasta, przedstawionymi przez straż pożarną, straż miejską i policję.

Poznaniak z aplikacją
 

Karta Poznaniaka była tematem spotkania Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych. W ramach tego projektu trwają prace nad aplikacją miejską. Osoby, które z niej skorzystają będą mogły liczyć na różne benefity, wśród których znajdują się m.in. dodatkowe punkty w czasie rekrutacji dzieci do przedszkoli czy ulgi w instytucjach związanych z kulturą i rekreacją.

W 76. rocznicę zakończenia walk o Poznań
 

23 lutego 1945 roku zakończyła się, trwająca blisko miesiąc "Bitwa o Poznań". Ten dzień był także symbolicznym końcem strasznego okresu okupacji niemieckiej, która mieszkańców Poznania i Wielkopolski dotknęła szczególnie okrutnie. Dziś, w 76. rocznicę zakończenia walk o Poznań, kwiaty pod pomnikami na Cytadeli złożył Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta wraz z przedstawicielami władz regionu oraz środowisk kombatanckich.

Rocznica Akcji Bollwerk
 

W związku z 79. rocznicą jednej z największych akcji Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej, przedstawiciele Miasta Poznania oddali hołd bohaterom tamtych wydarzeń. W skromnej, ze względu na ograniczenia pandemiczne, uroczystości wziął udział Przewodniczący Rady Miasta Poznania.

XLII sesja RMP
 

Oświadczenia radnych, nowy program mieszkaniowy "POZnań - i zamieszkaj", oddział przygotowania wojskowego w jednej z poznańskich szkół, utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - to tylko niektóre z tematów sesji Rady Miasta Poznania w dniu 16 lutego.

Program POZnań - i zamieszkaj
 

Dwa projekty uchwał opiniowali dzisiaj radni Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej. Regulują one zasady programu "POZnań - i zamieszkaj", adresowanego do osób średniozamożnych, które nie mają szans na przydział mieszkania komunalnego, ale też - z różnych przyczyn - trudno im uzyskać kredyt hipoteczny. Radni zapoznali się też z raportem o działaniu systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego w 2020 roku.

Wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach
 

Komisja Oświaty i Wychowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ws. zmian w wynagradzaniu nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. Od początku marca regulacje płac mają objąć nauczycieli pracujących w przedszkolach.

Poznań w obliczu zmian klimatu
 

Radni Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej na środowym posiedzeniu zapoznali się z zapisami Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu. Wskazuje on jak łagodzić skutki gwałtownych opadów deszczu, długotrwałej suszy, upałów czy niedoborów wody.

Nowe działania dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu "Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025". Program ma za zadanie podnosić jakość życia niepełnosprawnych mieszkańców na różnych obszarach za pomocą m.in. nowych inicjatyw Miasta.

Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi na osiedlach
 

Komisja Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przekazanych Wydziałowi Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta. Nie obyło się jednak bez dyskusji i pytań.

Samorząd Poznania 1990-1998
 

Na portalu cyryl.poznan.pl można już obejrzeć kolekcję kilkudziesięciu zdjęć, wycinków prasowych oraz materiałów wizualnych, ukazujących najważniejsze wydarzenie w samorządzie Miasta Poznania w czasie I i II kadencji.

41. sesja Rady Miasta Poznania
 

Rada Miasta Poznania dokończyła we wtorek (2 lutego) 41. sesję, przerwaną tydzień temu ze względów technicznych. Wśród 35 punktów porządku obrad było pięć uchwał ws. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także stanowisko zachęcające poznaniaków do szczepienia przeciw Covid-19.

Strona 1 2 157