grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Podsumowania i plany

Początek roku to czas podsumowań i omawiania planów na kolejny rok. Tak też zrobiła Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki, która na poniedziałkowym posiedzeniu przyjęła sprawozdanie z prac komisji w 2021 r. oraz plan pracy na rok 2022. Radni rozmawiali także o najważniejszych wydarzeniach sportowych minionego roku.

Plany transportowe i mieszkaniowe

Komisja Transportu i Polityki Przestrzennej przyjęła sprawozdanie z prac komisji w 2021 r. i plan pracy na rok 2022. Pozytywnie zaopiniowano także projekt uchwały w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

Moratorium na wycinkę drzew

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej po długiej dyskusji pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt uchwały na rzecz zabezpieczenia lasów ochronnych miasta przed wycinką. Inicjatorzy chwalili działania komunalnego Zakładu Lasów Poznańskich, wielokrotnie podkreślając, że powinny stanowić one wzór dla Lasów Państwowych.

Satyryk i pilot

Komisja Kultury i Nauki pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał nazewniczych: skwer Bohdana Smolenia i ulicę Franciszka Jacha.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Radni Komisji Oświaty i Wychowania na pierwszym w tym roku posiedzeniu zapoznali się z projektami uchwał określających kryteria naboru do szkół i przedszkoli. Wszyscy członkowie komisji byli zgodni ws. preferencji dla rodziców pracujących i płacących podatki w Poznaniu.

Porządek i bezpieczeństwo w 2022 r.

Radni Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego spotkali się w czwartkowy poranek w trybie zdalnym. Podsumowali pracę komisji w ubiegłym roku i omówili plany na rok bieżący. Wśród tematów, którymi się zajmą, będzie koczowisko bezdomnych przy ul. Lechickiej oraz dziki żyjące w mieście.

Uchwała krajobrazowa - jaka będzie?

O efektach pracy w ubiegłym roku i planach na rok bieżący rozmawiali na środowym posiedzeniu radni Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji. Dyskutowali także o zapisach powstającej uchwały krajobrazowej, której przyjęcie jest coraz bliżej.

Współpraca lokalna

Na ostatnim posiedzeniu Komisja Współpracy Lokalnej przyjęła plan pracy na 2022 rok oraz podsumowała działania w 2021 roku. Wśród tegorocznych tematów znalazły się dalsze prace nad ewaluacją reformy jednostek pomocniczych.

Program senioralny przedłużony na 2022 rok

Obowiązywanie obecnego programu "Polityka senioralna miasta Poznania na lata 2017-2021" ma zostać przedłużone o kolejny rok. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie.

Plany komisji promocji

Komisja Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych przyjęła plan pracy na rok 2022. Radni omówili także sprawozdanie z działalności w 2021 roku.

Wdzięczność dla walczących z pandemią

Na fasadzie Urzędu Miasta odsłonięto tablicę z repliką medalu "Zasłużonych dla Miasta Poznania", przyznanego w czerwcu 2021 przez Radę Miasta pracownikom medycznym, socjalnym i wolontariuszom, którzy - często z narażeniem własnego zdrowia i życia - zaangażowali się w walkę z pandemią.

LVII sesja budżetowa Rady Miasta Poznania

Rada Miasta Poznania przyjęła budżet na rok 2022. Dochody zaplanowano na 4,4 mld. Dochody bieżące wyniosą 4,1 mld zł, a majątkowe 378 mln zł. Na wydatki przewidziano 5,3 mld zł, więc deficyt wyniesie 819 mln zł. Na inwestycje miasto wyda niemal 1,4 mld zł. Na wtorkowej sesji RMP zdecydowała również o udzieleniu pomocy Miastu Michałowo - otrzyma ono 100 tysięcy złotych dotacji celowej na zakup samochodu interwencyjno-ratowniczego do niesienia pomocy migrantom.

Upamiętnić Bohdana Smolenia

15 grudnia minie pięć lat od śmierci Bohdana Smolenia, który dotychczas upamiętniony jest w Poznaniu pomnikiem znajdującym się na skwerze u zbiegu ulic Rybaki i Strzałowej. Teraz projekt w sprawie nadania skwerowi imienia Bohdana Smolenia trafił do zaopiniowania przez Radę Osiedla Stare Miasto.

LVI sesja RMP

Miejscowy plan dla części Ostrowa Tumskiego, sprawy nazewnicze, regulamin cmentarzy komunalnych, stanowisko w związku z rocznicą stanu wojennego - takie m.in. tematy znalazły się na przedostatniej sesji w tym roku.

Nowy regulamin dla cmentarzy

Radni z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na 2022 r. oraz nowy regulamin dla cmentarzy komunalnych. Dokument zakłada m.in. zakaz wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników.

Blisko, coraz bliżej

Komisja Kultury i Nauki zapoznała się z informacją na temat postępów działań zmierzających do budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego.

Strona 1 2 165