grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Poznań upamiętni ppłka Andrzeja Rzewuskiego?
 

Skwer w pobliżu skrzyżowania al. Niepodległości i al. Armii Poznań, w pobliżu Cytadeli, będzie nosił imię podpułkownika Andrzeja Rzewuskiego, pseudonim Wojmir. Do Rady Miasta Poznania wpłynął projekt uchwały w tej sprawie. Ppłk Rzewuski to artylerzysta, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej. W czasie okupacji służył w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Niezwykły w jego biografii jest fakt, że walczył w Powstaniu Warszawskim, a potem brał udział w zdobywaniu Cytadeli Poznańskiej.

Szansa dla osiedli
 

O przebiegu dotychczasowych prac Podkomisji ds. ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych informuje na portalu społecznościowym jej przewodniczący radny Filip Olszak.

Najpierw porządek, potem pomnik
 

Rada Osiedla Stare Miasto apeluje o porządek na Wzgórzu Przemysła. Przewodniczący Rady Osiedla i jednocześnie radny miejski Andrzej Rataj podkreśla, że otoczenie, w którym ma stanąć pomnik króla Przemysła II powinno być uporządkowane i zadbane.

Psychika młodych w czasie pandemii
 

Liczba przypadków dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy psychologicznej w czasie pandemii zwiększyła się, ale dostęp do specjalistycznej porady i terapii jest bardziej ograniczony niż wcześniej. Z tym problemem zapoznała się Komisji Oświaty i Wychowania.

Miejsce pochówku dla zwierząt
 

Radny Bartłomiej Ignaszewski zwrócił się do władz Poznania z pytaniem o możliwość wydzielenia w mieście miejsca, na którym będzie można, zorganizować grzebowisko dla zwierząt.

Rondo Rataje - nasadzenia kompensacyjne
 

W miejsce wyciętych około 100 drzew w okolicach przebudowywanego ronda Rataje zostanie zasadzonych około 120 nowych. Posadzenie ich więcej nie jest możliwe, gdyż - takie nie przewidują tego zapisy w decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. W okolicach ronda nie ma też miejsca na zasadzenie większej liczby drzew.

Archimedes na placu zabaw
 

Urządzeń, które pojawiły w Parku im. ks. Tadeusza Kirschke nie powstydziłoby się warszawskie Centrum Nauki Kopernik. Są tak skonstruowane, aby łączyć zabawę z nauką, uruchomić wyobraźnie dziecka i rozwijać sensomotorykę. Inicjatorką wprowadzenia zadania do budżetu miasta była radna Monika Danelska.

XXXVI sesja RMP
 

Rada Miasta Poznania odbyła kolejną sesję w trybie zdalnym. Oprócz realizacji porządku obrad nie zabrakło apeli o zachowanie zasad sanitarnych, noszenie maseczek, troskę o zdrowie swoje i innych.

Finanse miasta są stabilne
 

Radni z Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego przed wtorkową sesją Rady Miasta zaopiniowali uchwały, które jutro będą głosowane. Wysłuchali także informacji o wykonaniu budżetu w pierwszej połowie tego roku. Mimo pandemii stan finansów Miasta jest stabilny i bezpieczny.

Nowe oblicze parku przy ul. Browarnej
 

Cieszę się, że w Poznaniu przybywa terenów zielonych. To co jest najcenniejsze, trudno wycenić. Dlatego, odpowiadając na oczekiwanie mieszkańców w ramach mojej poprawki budżetowej razem ze środkami z PBO, udało się stworzyć nową przestrzeń - informuje na portalu społecznościowym radna Monika Danelska, przewodnicząca Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, komentując zakończoną rewaloryzację parku przy ul. Browarnej.

Ruszają bezpłatne szczepienia dla seniorów
 

Od poniedziałku 12 października ruszają bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w ramach miejskiego programu skierowanego do osób od 60 roku życia zamieszkujących Poznań. We wrześniu Rada Miasta zdecydowała o zwiększeniu tegorocznego budżetu na ten cel. Z bezpłatnych szczepionek będzie mogło skorzystać nawet do 7 tysięcy poznańskich seniorek i seniorów.

1000 w miejsce 100
 

Radny Andrzej Rataj postuluje, aby w miejsce wyciętych około 100 drzew z powodu przebudowy ronda Rataje, liczba nowych nasadzeń była dziesięciokrotnie wyższa.

W trosce o zdrowe zęby dzieci
 

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki stomatologicznej.

Niepełnosprawni, młodzież, bezpieczeństwo
 

Radni z Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego obradowali we wtorek w trybie zdalnym. Wysłuchali m.in. informacji o współpracy z Młodzieżową Radą Miasta i Miejską Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. Dyskutowali też o niebezpieczeństwach związanych z pojawianiem się w mieście dzikich zwierząt.

Ile dzieci korzysta ze świadczenia żłobkowego?
 

Ile obecnie mieszka w Poznaniu dzieci w wieku żłobkowym, tj. do 2,5 lat? Ile z powyższych dzieci korzysta ze świadczenia żłobkowego finansowanego przez Miasto Poznań? Ile dzieci znajduje się pod opieką w żłobkach publicznych prowadzonych przez Miasto? Takie pytania skierował do władz Poznania radny Łukasz Kapustka.

Samorząd podstawą demokracji
 

Uroczystość z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego odbyła się na dziedzińcu Urzędu Miasta. Przybyli na nią radni z różny kadencji, od tych którzy zasiadali w pierwszej Radzie Miasta w 1990 roku po obecnych radnych.

Wysokie schody przed szkołą
 

Mieszkańcy Poznania poinformowali radnego Mateusza Rozmiarka o problemach z dotarciem osób niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Chojnickiej 57. W szkole tej mieści się także Obwodowa Komisja Wyborcza nr 188. Dla osób mających problemy z poruszaniem, np. jeżdżących na wózkach, trudną przeszkodą są wysokie schody prowadzące do budynku.

Przygotowania do wprowadzenia SPP na Wildzie i Łazarzu
 

Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie i Łazarzu zacznie działać 1 lutego 2021 roku. Zanim to jednak nastąpi konieczne jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu na ponad stu ulicach i montaż prawie 400 parkomatów. - Wilda i Łazarz wreszcie się doczekały! - nie kryje zadowolenia Dorota Bonk-Hammermeister, radna miejska i przewodnicząca Rady Osiedla Wilda.

Strona 1 2 239