grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Dodatki na inne źródła ciepła

Radny Andrzej Rataj wskazał w interpelacji na potrzebę działań mających na celu przekonanie władz centralnych do wprowadzenia dodatku na inne źródła ciepła, na wzór dodatku węglowego. Zapytał, czy Miasto Poznań podejmie w tej sprawie inicjatywę.

Ile dla OSP?

Radny Krzysztof Rosenkiewicz zwrócił się o informację na temat planów zakupowych z budżetu Miasta dla poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarne w Poznaniu, w roku 2022.

Wiaty przystankowe na trasie "za tramwaj"

Radna Małgorzata Dudzic-Biskupska złożyła interpelację związaną z remontem trasy PST, który rozpoczął się 1 sierpnia. Dotyczyła ona zamontowania wiat na przystankach obsługujących linię "Za tramwaj" w czasie remontu trasy PST. Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski poinformował, że wiaty pojawiły się na pięciu przystankach.

Dojazd do ul. Dziadoszańskiej

Radny Łukasz Kapustka zwrócił się w interpelacji z propozycją utworzenia wyjazdu z ul. Czochralskiego na nowo wybudowaną drogę przy Kinepolis. Ma to usprawnić wyjazd z terenów przedsiębiorstw mających siedziby w rejonie ul. Dziadoszańskiej oraz uspokoić ruch samochodów na ul. Kurlandzkiej.

Traszki Ratajskie w pytaniach

Radny Andrzej Rataj zapytał o przyszłość ratajskiego użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie". Użytek ten powstał dzięki inicjatywie i długotrwałym staraniom lokalnej społeczności, troszczącej się o przyrodę. Radny chciał wiedzieć m.in., czy zdarzały się przypadki naruszenia zakazów wprowadzonych w celu ochrony tego cennego przyrodniczo terenu.

Czystość jeziora Malta

16 i 17 lipca w Poznaniu rozegrano zawody triathlonowe Tritour JBL Triathlon wchodzące w skład prestiżowego cyklu CIECH Tri Tour. Niestety nie odbył się wyścig pływacki na jeziorze Malta, a to dlatego, że wcześniej Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wydał decyzję o uznaniu wody w jeziorze za nienadającą się do kąpieli. O powód zanieczyszczenia jeziora zapytała w interpelacji radna Lidia Dudziak.

Komisja stypendialna i rada

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Kultury i Nauki RMP wybrano przedstawicieli komisji stypendialnej Programu Stypendiów Twórczych, a także Rady Teatru Ósmego Dnia.

Jaka przyszłość terenów zielonych na Górczynie?

Radna Lidia Dudziak zapytała w interpelacji o przyszłość terenów zielonych pomiędzy Dmowskiego a Krauthofera, zwracając uwagę na konieczność ochrony znajdujących się tam torfowisk. Poprosiła w niej o uwzględnienie postulatów mieszkańców Górczyna i okolic, którzy walczą o zachowanie terenów zielonych w tej okolicy.

Drzewa i remonty

Ochrona zieleni przy miejskich inwestycjach realizowanych przy ul. 27 Grudnia oraz przy Trasie Kórnickiej była tematem posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Apel samorządów z Wielkopolski

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski na nadzwyczajnym zjeździe wystosowało apel w sprawie pilnej konieczności uzdrowienia finansów samorządów w obliczu wysokiej inflacji. Poznań w Stowarzyszeniu reprezentuje przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz.

Pytania o odbiór odpadów szklanych

Radny Mateusz Rozmiarek w zapytaniu dotyczącym wywozu segregowanych odpadów opisuje sytuację, która miała miejsce w dniu 29 czerwca br. przy PTBS na Winogradach, a została zauważona przez mieszkańca.

LXIX sesja RMP

Ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, nazewnictwo ulic i parków, sprawy związane z obszarem kultury, to tylko część tematyki obrad lipcowej sesji Rady Miasta Poznania.

Jaka przyszłość mokradeł?

Radny Andrzej Rataj skierował interpelację na temat potrzeby ocalenia i ochrony mokradeł wzdłuż cieku Górczynka. Pisze w niej o zagrożeniach dla tego terenu i pyta o jego perspektywy na przyszłość.

Autobus 416

Utworzenie jeszcze w tym roku nowej linii autobusowej nr 416 zakłada proponowana zmiana w porozumieniu międzygminnym pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Propozycję pozytywnie zaopiniowała Komisja Transportu i Polityki Mieszkaniowej.

Odstąpiono od opiniowania

Komisja Kultury i Nauki nie wydała opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wątpliwości dotyczyły przekazania pieniędzy z budżetu Miasta na konkurs w sprawie wystawy stałej w planowanym nowym budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego - oddziału Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Na ratunek

Radne i radni z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego mieli okazję obejrzeć prezentację służb ratowniczych w zakresie bezpieczeństwa wodnego.

Strona 1 2 269