grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Karta Poznaniaka i zmiany budżetowe
 

Komisja Transportu i Polityki Mieszkaniowej była kolejną, która dyskutowała i opiniowała projekt uchwały ws. Karty Poznaniaka. Projekt nie uzyskał pozytywnej opinii. Radni zaakceptowali zmiany w budżecie miasta dotyczące polityki mieszkaniowej i inwestycji komunikacyjnych. Jednym z największych nieplanowanych wcześniej wydatków jest, wycenione na 51 mln zł, usunięcie wysypiska śmieci na trasie tramwaju na Naramowice.

Co z kamienicą "Zielona Perła" na Łazarzu?
 

Radna Lidia Dudziak zapytała w interpelacji o stan kamienicy przy ul. Matejki w Poznaniu, zwanej "Zieloną Perłą". Ten budynek od lat jest opuszczony, zaniedbany i popada w ruinę, a odpadajace kawałki elewacji zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Radna zwraca uwagę, że stan budynku pogarsza się od lat, mimo wielu próśb o interwencję w tej sprawie, kierowanych przez mieszkańców, społeczników i radnych.

Zmiany w zagospodarowaniu ul. Kolorowej
 

Radni z Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji zapoznali się z projektem uchwały ws. w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej. Pomimo tego, że na początku grudnia pozytywnie opiniowała ten dokument, musiał on zostać wycofany z porządku obrad sesji ze względu na uwagi zgłoszone przez port lotniczy.

Pożegnanie z GOAP?
 

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wystąpienia Poznania ze Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Ostateczną decyzję ma podjąć Rada Miasta na sesji w dniu 9 marca.

Dąb "Cytadelowców Poznańskich"
 

Wszystko wskazuje na to, że już za tydzień w Poznaniu przybędzie nowy pomnik przyrody. Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na Cytadeli - dębu szypułkowego. W przyszłym tygodniu projekt będzie głosowany na sesji Rady Miasta.

Zajęcia antydyskryminacyjne w szkołach
 

Podczas konferencji prasowej poświęconej zajęciom antydyskryminacyjnym w poznańskich szkołach, radni Marta Mazurek i Marek Sternalski mówili o tym jak ważną spełniają one rolę oraz odnieśli się do krytyki ze strony radnych PiS.

Karta czy Aplikacja?
 

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia negatywnie zaopiniowała projekty uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Poznania programu "Karta Poznaniaka". Autorem projektu był radny Michał Grześ.

Raporty o bezpieczeństwie
 

Radni Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na wtorkowym posiedzeniu zapoznali się z raportami o stanie ratownictwa i bezpieczeństwa miasta, przedstawionymi przez straż pożarną, straż miejską i policję.

Poznaniak z aplikacją
 

Karta Poznaniaka była tematem spotkania Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych. W ramach tego projektu trwają prace nad aplikacją miejską. Osoby, które z niej skorzystają będą mogły liczyć na różne benefity, wśród których znajdują się m.in. dodatkowe punkty w czasie rekrutacji dzieci do przedszkoli czy ulgi w instytucjach związanych z kulturą i rekreacją.

W sprawie art. 196
 

Radny Bartłomiej Ignaszewski wziął udział w konferencji prasowej na dziedzińcu Urzędu Miasta wraz z grupą młodych działaczy Nowoczesnej. Tematem była propozycja wykreślania z kodeksu karnego art. 196.

Będzie miodowo na Cytadeli
 

Zarząd Zieleni Miejskiej zapowiada przebudowę dawnego amfiteatru na Cytadeli i stworzenie tam ogrodu miododajnego. O taką funkcję na Cytadeli od dawna zabiegała radna Halina Owsianna.

Renowacja zabytkowego muru oporowego
 

Radny Andrzej Rataj zapytał w interpelacji o obecny stan i przyszłość zabytkowego muru oporowego przy ulicy Czartoria. Mur jest w złym stanie technicznym i wymaga prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Okazuje się, że środki na remont są zarezerwowane w budżecie miasta, a ZZM jest gotowy do przeprowadzenia remontu.

Pytanie o mammografy
 

Radna Ewa Jemielity zapytała w interpelacji  o liczbę mammografów znajdujących się w podmiotach leczniczych Miasta Poznania oraz o ich stan techniczny. Wskazała możliwość wzięcia udziału w programie "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy na lata 2021-2022". 

W 76. rocznicę zakończenia walk o Poznań
 

23 lutego 1945 roku zakończyła się, trwająca blisko miesiąc "Bitwa o Poznań". Ten dzień był także symbolicznym końcem strasznego okresu okupacji niemieckiej, która mieszkańców Poznania i Wielkopolski dotknęła szczególnie okrutnie. Dziś, w 76. rocznicę zakończenia walk o Poznań, kwiaty pod pomnikami na Cytadeli złożył Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta wraz z przedstawicielami władz regionu oraz środowisk kombatanckich.

Co z chodnikiem na ul. Wiatracznej?
 

Radny Łukasz Kapustka zwrócił się w interpelacji z wnioskiem o przeprowadzenie remontu chodnika w ciągu ulicy Wiatracznej (na odcinku od ul. Chartowo do skrzyżowania z ul. Kurlandzką). Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski poinformował, że remont jest planowany na ten rok.

Rocznica Akcji Bollwerk
 

W związku z 79. rocznicą jednej z największych akcji Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej, przedstawiciele Miasta Poznania oddali hołd bohaterom tamtych wydarzeń. W skromnej, ze względu na ograniczenia pandemiczne, uroczystości wziął udział Przewodniczący Rady Miasta Poznania.

Akademik czy apartamentowiec?
 

Radny Michał Grześ wystosował interpelację w sprawie planów budowy akademika przy ulicy Krańcowej na terenie działki po Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej nad Maltą.

Strona 1 2 247