grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

"Okienko" czy "e-okienko"?

Radny Andrzej Rataj poruszył w interpelacji temat ułatwienia mieszkańcom dostępu do miejskich jednostek organizacyjnych według zasady "jednego okienka". - "Jedno okienko" w wymiarze lokalizacyjnym traci coraz bardziej na rzecz "jednego okienka w świecie wirtualnym" - czytamy w odpowiedzi jakiej udzielił radnemu Sekretarz Miasta.

Stypendyści Poznania

Już po raz 14. przyznano stypendia dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy podjęli studia na poznańskich uczelniach.

CIR po remoncie i z Komfortką

Centrum Inicjatyw Rodzinnych już otwarte po remoncie. W środku pojawiło się nowe pomieszczenie. Komfortka - to miejsce, w którym będzie można przewinąć dorosłą osobę z niepełnosprawnością ruchową, korzystającą z pieluch.

Skarga w sprawie skweru Kaczyńskich

Radni Osiedla Stare Miasto złożyli w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym skargę na uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie nazwania imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich skweru zlokalizowanego na Wzgórzu Świętego Wojciecha, za pomnikiem Armii Poznań.

LIII sesja Rady Miasta Poznania

Dyskusja na temat stanowiska ws. działań wyprowadzających Polskę ze Wspólnoty Europejskiej zdominowała dzisiejszą (wtorek, 19 października) 53. sesję Rady Miasta Poznania. Radni przyjęli na niej m.in. uchwałę ws. planu zagospodarowania przestrzennego Świerczewo - część D, ustalili wysokość podatków od nieruchomości oraz zapoznali się i zaakceptowali i pakiet trzech uchwał "śmieciowych" związanych z wyjściem Poznania ze związku GOAP.

Opłaty za parkowanie na kopertach

Radni Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej na piątkowym posiedzeniu zaopinowali pozytywnie dwa projekty uchwał: o opłatach za parkowanie na kopertach i przebiegu ulicy na placu Kolegiackim. Zapoznali się także z drogowymi problemami w różnych rejonach miasta.

Zespół ds. Starego Miasta

Mimo że wielu osobom Stare Miasto kojarzy się głównie z rozrywką, nie można zapominać o tym, że poza licznymi lokalami, znajduje się tam wiele mieszkań. Osoby, które w nich żyją, od dawna zgłaszają problemy, wśród których na pierwszy plan wysuwa się nieznośny hałas w nocy, ogródki gastronomiczne oraz brud.

Plan dla Świerczewa

Mimo że plan środowego posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji liczył zaledwie trzy punkty, radni musieli podjąć kilka istotnych decyzji.

Komisja Ochrony Środowiska x2

Dwa posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w jeden dzień i to w odstępie zaledwie kilku minut! Poznańscy radni obradowali w środę w bardzo szybkim tempie.

Czy osiedla zmienią granice?

Radni z Komisji Współpracy Lokalnej zajmowali się wnioskiem Rady Osiedla Umultowo o przesunięcie granic względem sąsiedniego osiedla Morasko-Radojewo. W toku dyskusji, na wniosek radnego Pawła Matuszaka, postanowiono czasowo odstąpić od tej sprawy.

Karta równych szans

Podczas odbywającego się w Poznaniu Europejskiego Forum Samorządowego, prezydenci i burmistrzowie 16 polskich miast podpisali w Poznaniu Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Aktywne działania na rzecz przyjęcia tego dokumentu przez Poznań, czyniła od kilku lat radna Marta Mazurek.

Interpelacja w sprawie biletomatu

Radny Łukasz Kapustka zwrócił się z prośbą i zainstalowanie w przyszłym roku biletomatu na przystanku tramwajowym zlokalizowanym przy II Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Starołęckiej.

Mieszkalnictwo w Poznaniu

Na łączonym posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji oraz Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej, Miejska Pracownia Urbanistyczna przedstawiła szczegółową analizę uwarunkowań mieszkaniowych w Poznaniu. Opracowanie jest jedną z kluczowych części prac nad nowym studium zagospodarowania przestrzennego.

Skwer Józefa Granatowicza

Człowieka o niezwykłej biografii, bohaterskiego lekarza, dr. Józefa Granatowicza, upamiętnia malutki skwer na Jeżycach. Skwer znajduje się obok Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei, z którym losy Granatowicza wiążą się nierozerwalnie.

Bez wzajemności

Wiosną 1934 roku prezydentowi Poznania Cyrylowi Ratajskiemu przyszło się zmierzyć z poważnymi problemami natury protokolarno-wizerunkowej. Wynikały one z (nie)chcianej wizyty ostatniego niemieckiego nadburmistrza - Ernsta Wilmsa.

Strona 1 2 258