grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Nowości na Chartowie

We wrześniu otwarto plac zabaw na os. Czecha, a na os. Zodiak Zarząd Zieleni Miejskiej przystępuje do budowy zieleńca. O inwestycje zabiegał radny Wojciech Chudy.

źródło: facebook.com/wojciech.chudy.16 - grafika artykułu
źródło: facebook.com/wojciech.chudy.16

Od września funkcjonuje nowy plac zabaw na os. Czecha przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4. Inwestycja powstała wspólnie ze środków Rady Osiedla Chartowo i poprawki radnego Wojciecha Chudego do budżetu Miasta Poznania. Nowe miejsce będzie służyło przede wszystkim uczniom z najmłodszych klas szkoły podstawowej, ale jest też dostępny dla innych dzieci z terenu osiedla.

Z kolei na os. Zodiak, przy ul. Lwa, Zarząd Zieleni Miejskiej wybuduje zieleniec. Obecnie na terenie objętym inwestycją brak jest elementów małej architektury. Ruch pieszy odbywa się na trasach istniejących przedeptów. Na terenie zieleńca znajdują się liczne egzemplarze drzew i krzewów. Pozostałe przestrzenie porasta trawa. Obiekt ten z założenia stanowić ma teren spokojnej rekreacji dla okolicznych mieszkańców. Główne zadania obejmują: wykonanie pomiarów terenu, zabezpieczenie drzew, budowę układu alejek o nawierzchni mineralnej, montaż elementów małej architektury w postaci pergoli, ławek, koszy oraz tablicy, wykonanie nasadzeń roślinnych i założenie trawników. Realizacja zadania zakończy się pod koniec 2020 roku.

- Starałem się o tę inwestycję od kilku lat. Nie udało się dwa razy z budżetu obywatelskiego, ale tematu nie odpuściłem. Odkąd zostałem miejskim radnym była to moja priorytetowa inwestycja na Chartowie - mówi radny miejski Wojciech Chudy. Radny składał poprawki do budżetu Poznania, które zostały przyjęte, dotyczące wykonania projektu (2019 r.) i realizację zadania (2020 r.). Razem z Przewodniczącą Zarządu Osiedla Chartowo Małgorzatą Nowak-Karlińską przeprowadził konsultacje społeczne, aby przyszły skwer spełniał oczekiwaniami mieszkańców Zodiaku.

oprac. red.