grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu

Radny Andrzej Rataj wygłosił na sesji oświadczenie na temat problemu ubóstwa energetycznego i jego wpływu na powstawanie smogu.

Fot. Miasto Poznań - grafika artykułu
Fot. Miasto Poznań

Andrzej Rataj przypomina w oświadczeniu, że od wielu lat jednym z największych problemów w Poznaniu jest smog - zanieczyszczenie powietrza stanowiące ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Poznań zaliczany jest do miast o bardzo znaczącym poziomie zagrożenia tym zjawiskiem.

W debacie publicznej wskazuje się, że w ostatnich latach smog przyczynił się do śmierci wielu mieszkańców Poznania. Europejska Agencja Środowiska podaje, że co roku w Polsce ponad 40 tysięcy osób umiera z powodu narażenia na kontakt ze smogiem. Oznacza to, że w Poznaniu w każdym roku nawet kilkaset osób umiera z tej przyczyny.

Jednocześnie w tym temacie, zdaniem Andrzeja Rataja, w małym stopniu zwraca się uwagę na zjawisko ubóstwa energetycznego, istniejącego w znacznej mierze również w Poznaniu i mającego ogromny wpływ na powstawania smogu. Ubóstwo energetyczne jest sytuacją, w której wiele osób nie stać na odpowiednie ogrzewanie przyjazne dla środowiska i z konieczności zapewniają sobie ogrzewanie przez spalanie niskiej jakości paliwa, a także odpadów i tworzyw sztucznych.

Stąd radny wskazuje, że nie jest wystarczające realizowanie bardzo pożytecznych programów mających na celu wymianę pieców grzewczych, czy podłączanie budynków mieszkalnych do miejskiego systemu ogrzewania. Nie jest też wystarczające stosowanie sankcji. Wiele tysięcy osób po prostu nie stać na lepsze ekologiczne ogrzewanie, a kary finansowe tylko pogarszają ich sytuację.

Andrzej Rataj upomina się o ubogich mieszkańców Poznania, którzy nie mają możliwości finansowych na to, aby się ogrzać w ekologiczny sposób. Problem ten dotyczy zarówno poznańskiego śródmieścia, jak i obszarów peryferyjnych; budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych.

Sytuacje ubóstwa energetycznego związane są zarówno ze wzrastającymi kosztami energii oraz niestety niskimi dochodami gospodarstw domowych. W Poznaniu istnieją programy wsparcia dla osób o niskich dochodach również w zakresie dotacji energetycznej. "Chcąc jednakże rozwiązać coraz większy problem smogu, powinniśmy w większym zakresie zwrócić uwagę na istniejące ubóstwo energetyczne przez rozwój sfery socjalnej." - proponuje radny Rataj. Na te problemy zwraca uwagę od kilku lat, również w interpelacjach oraz rozmowach z przedstawicielami władzy uchwałodawczej i władzy wykonawczej. Na te problemy wskazuje również wiele osób działających w sferze publicznej, w tym aktywiści dbający o środowisko i jakość powietrza.

Radny apeluje o przeprowadzenie odpowiednich analiz dotyczących problemu ubóstwa energetycznego i jego wpływu na powstawanie smogu. Sugeruje również podjęcie systemowych działań, podobnych do rozwiązań z Krakowa, Wrocławia, czy innych miast, mających na celu zmniejszenie zakresu ubóstwa energetycznego w Poznaniu, poprzez wprowadzenie odpowiednich programów pomocowych w budżecie Miasta Poznania na kolejne lata.

oprac. red.