grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Interwencja strażników i poprawa oznakowania

Radna Klaudia Strzelecka zapytała w interpelacji o działania strażników miejskich, którzy ukarali kierowcę mandatem za nieprawidłowe parkowanie. Mieszkaniec poskarżył się na niesłuszne potraktowanie oraz na brak uprzejmości ze strony strażników. Okazało się, że w przypadku tej interwencji, oznakowanie drogowe było niepełne.

Radiowóz Straży Miejskiej Miasta Poznania, fot. SMMP - grafika artykułu
Radiowóz Straży Miejskiej Miasta Poznania, fot. SMMP

Do zdarzenia doszło 23 stycznia 2021 roku przy przejściu dla pieszych na ul. Biskupińskiej. Radna poprosiła o zbadanie sytuacji i udzielenie odpowiedzi na zarzuty mieszkańca.

Odpowiedzi udzielił wiceprezydent Mariusz Wiśniewski, który napisał, że 23 stycznia przy ul. Biskupińskiej umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania podjęli czynności wobec kierowcy, który wbrew zakazowi zaparkował auto w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Tym samym popełnił wykroczenie z art. 97 Kodeksu wykroczeń i otrzymał mandat w wysokości 100 zł. Strażnik poinformował ukaranego o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego, a kierowca z tego prawa skorzystał.

Jednak w toku dalszych czynności ustalono, że miejsce wykroczenia było oznakowane nieprawidłowo. Na jezdni namalowany był tylko znak poziomy P-10 (tzw. zebra), natomiast nie było znaku pionowego D-6 "Przejście dla pieszych". W związku z tym, Straż Miejska Miasta Poznania odstąpiła od skierowania wniosku do sądu o ukaranie kierowcy. Na wniosek SMMP w tym samym dniu oznakowanie przejścia dla pieszych zostało uzupełnione. Straż wystąpiła też do zarządcy drogi o umieszczenie w tym miejscu urządzeń blokujących (słupków), które uniemożliwią parkowanie w tym miejscu.

Odnosząc się do podniesionej przez kierowcę kwestii braku uprzejmości wiceprezydent napisał, że uważa zarzuty za bezpodstawne. Strażnicy oświadczyli, że przed podjęciem legitymowania, funkcjonariusz przedstawił się oraz podał podstawę prawną podjętych działań. Strażnicy oświadczyli też, że ich czynności zostały przeprowadzone z zachowaniem powagi oraz uprzejmości wobec kierowcy.

opr. red.

Zobacz więcej: