grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Nowa komisja z planem pracy

Radni z nowo wydzielonej Komisji Bezpieczeństwa przyjęli plan pracy do końca 2021 r. Dyskutowali także o sytuacji związanej z obecnością dzików w Poznaniu.

Organizaczanie populacji dzików w mieście, fot. Straż Miejska - grafika artykułu
Organizaczanie populacji dzików w mieście, fot. Straż Miejska

Przewodniczący komisji, Wojciech Chudy, opracował we współpracy z członkami komisji listę tematów do omówienia na kolejnych posiedzeniach. Radni będą omawiać sytuację związaną z obecnością dzików w Poznaniu oraz szukać rozwiązań pozwalających na zmniejszenie problemu nadmiernej populacji dzików. Będą się też zajmować monitorowaniem stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochroną przed hałasem, systemem monitoringu miejskiego, stanem infrastruktury miejskiej pod kątem bezpieczeństwa i porządku, współpracą z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną. Wypracują też rekomendacje do budżetu na przyszły rok w zakresie potrzeb jednostek zapewniających bezpieczeństwo i będą na bieżąco opiniować projekty uchwał. Przewodniczący zapowiedział także wyjazdowe posiedzenie komisji w jednostce straży pożarnej na Woli, w czasie którego radni zapoznają się z nową infrastrukturą.

Wojciech Chudy podkreślił, że chciałby, aby Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa systematycznie informował radnych o sytuacji związanej z dzikami w Poznaniu. - W związku z tym, że w tym roku liczba dzików bardzo wzrosła na terenie miasta Poznania, wsłuchując się w głosy kół łowieckich, postanowiliśmy dofinansować i zakupić dwa kontenery chłodnicze do przechowywania tusz dzików. Jest to wymóg ustawowy związany z zagrożeniem ASF, czyli afrykańskim pomorem świń. Tusze dzików muszą być przechowywane do momentu uzyskania wyników badania na nosicielstwo wirusa - tłumaczył Marcin Rzepecki, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Miasto prawie czterokrotnie zwiększyło w tym roku wydatki na działania związane z likwidacją zagrożenia ze strony dzikich zwierząt - kwota wzrosła z 75 tys. zł do 277 tys. zł. Na początku lipca podpisano umowę z dodatkowym wykonawcą na usunięcie watah dzików na samych Ratajach, gdzie problem był bardzo nasilony. Nawiązano także współpracę z Aquanetem, umożliwiając kołom łowieckim prowadzenie działalności na terenie ujęcia wody Dębina i Marlewo, co powinno ograniczyć migrację dzików wzdłuż Warty. Na koniec września zaplanowano zakup i przekazanie kołom łowieckim kukurydzy w celu wykonania nęcisk dla dzików i zapobieganiu migracji na tereny zurbanizowane. Od 2012 r. miasto wydało łącznie ponad 1 mln zł na działalność pogotowia ds. likwidacji zagrożenia ze strony dzikich zwierząt. Roczna kwota stale rośnie - od 46 tys. zł w 2012 r. do 174 tys. zł w 2021 r. Tylko w ciągu pierwszych 8 miesięcy tego roku na zlecenie miasta odłowiono 637 dzików.

bs

Zobacz więcej: