grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Pierwsza sesja po wakacjach

Rada Miasta Poznania wyraziła solidarność z Białorusinami, którzy walczą w swoim kraju o wolność i demokrację. Radni chcą też, aby za tą deklaracją poszły także konkretne działania. Poza tym na sesji przyjęto m.in.: kilka uchwał planistycznych, zwiększono środki na program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, przedstawiono wyniki kontroli realizacji Programu Rowerowego.

XXXIV sesja RMP odbędzie się 8 września, początek o godz. 9
XXXIV sesja RMP odbędzie się 8 września, początek o godz. 9

Stanowisko w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach w dniu 9 sierpnia, przedstawiła w imieniu kluby radnych PiS Klaudia Strzelecka - Rada Miasta nie powinna być tylko biernym obserwatorem tego, co dzieje się na Białorusi, dlatego przygotowaliśmy to stanowisko. Mamy nadzieję, że będzie to wstęp wobec większych działań pomocowych - uzasadniała.

W treści stanowiska czytamy między innymi o wspólnej walce Polaków i Białorusinów o wolność i demokrację, która nabiera szczególnej wymowy w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku i w 29 rocznicę ogłoszenia deklaracji niepodległości przez Białoruś. Są też słowa potępienia wobec stosowanych przez władze Aleksandra Łukaszenki brutalnej przemocy i masowych represji wobec społeczeństwa białoruskiego oraz sfałszowanie wyników wyborów prezydenckich w sierpniu. "Zastraszanie opozycyjnych kandydatów oraz ich więzienie, ograniczanie podstawowych swobód, w tym prawa do zgromadzeń i wolności słowa, użycie brutalnej siły nie służą wzmocnieniu niezależności i suwerenności Republiki Białorusi" - czytamy w projekcie stanowiska.

Stanowisko zawiera również deklarację solidarności i wsparcia dla Białorusinów - w tym pomocy materialnej dla ofiar demokratycznych demonstracji oraz oczekiwanie natychmiastowego uwolnienia wszystkich aresztowanych i zaprzestania represji wobec społeczeństwa. Stanowisko kończy się wezwaniem władz w Mińsku do "niezwłocznego rozpoczęcia pokojowego dialogu ze społeczeństwem, który jest jedyną drogą do budowy pomyślnej, wolnej i samorządnej Białorusi.".

- Cieszę się z tego stanowiska, są sprawy, które nas wszystkich powinny łączyć - mówił radny Marek Sternalski, szef klubu radnych KO. Proponował m.in. z organizacjami białoruskimi działającymi w Polsce i w Poznaniu, a z drugiej strony o wsparciu dla Polonii na Białorusi.

Stanowisko zostało przyjęte bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Rada przyjęła uchwałę, zgodnie z którą do Związku Międzygminnym GOAP jako przedstawicielkę Miasta Poznania skierowana została Monika Nowotna. Nie przyjęto poprawki klubu PiS, który do GOAP zgłosił radną Sarę Szynkowską vel Sęk.

W dalszej kolejności przyjęto kilka uchwał planistycznych. Niemal wszystkie dotyczyły przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwały takie podjęto dla rejonów: ulicy Klinkierowej; ulic Szczepankowo i Ostrowskiej; ulic Kowalewickiej i Fabianowo; ulic Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawackiej oraz Koszalińskiej i Hezjoda; ulicy Racjonalizatorów. Jedna uchwała dotyczyła przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Polan.

Radni zgodzili się również, aby zwiększyć w tym roku środki na program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 60+. Radna Halina Owsianna postulowała nawet, aby pomyśleć o kolejnym zwiększeniu tej kwoty w tym roku, ponieważ obecna zmiana umożliwia bezpłatne zaszczepienie się około 7 tys. osób, a mieszkańców w wieku senioralnym jest w Poznaniu około 140 tys. Część radnych wskazywała na inny problem - bardzo małej liczby szczepionek na rynku. Dotychczas w sezonie szczepiło się około 4 proc. społeczeństwa. Obecnie z uwagi na pandemię zainteresowania szczepieniami przeciwko grypie znacznie wzrosło. Wiele osób chce uniknąć sytuacji jednoczesnego zagrożenia ze strony grypy i covid. Stąd niektórzy radni wyrażali obawy, że może zabraknąć szczepionek na realizację miejskiego programu. Inni z kolei uspokajali, że szczepionki pojawią się w drugiej połowie września.

Wyniki kontroli realizacji Programu Rowerowego Miasta Poznania przedstawiła w imieniu Komisji Rewizyjnej radna Dorota Bonk-Hammermeister. Wśród głównych uwag wskazała: brak objęcia realizacji programu szczegółowym harmonogramem; zrealizowanie dotychczas 34% tras, z czego 9% od momentu uchwalenia programu; brak stanowiska oficera rowerowego. Zalecenia Komisji Rewizyjnej to m.in.: przyśpieszenie realizacji głównych tras rowerowych, wskazanie jednostki odpowiedzialnej za realizację programu i zatrudnienie odpowiedniej liczby osób do tej pracy; reaktywowanie Rady Rowerowej.

W oświadczeniach radny Paweł Sowa zwrócił uwagę na trudną sytuację organizacji pozarządowych w czasie pandemii. Wiele z nich wynajmuje lokale od jednostek miejskich. Skutki pandemii bardzo je dotykają. Zapaść ich usług, problemy w kontaktach z ludźmi. Formą pomocy byłby zniesienie czynszu w lokalach wynajmowanych przez miasto. Radny wyliczył, że dla Miasta do około 0,5 mln zł, a dla NGO-sów to być albo nie być. - Mam sygnały, że są organizacje, które musiały już opuścić lokale, a bez tego nie mogą prowadzić działalności, nie mają z czego zapłacić pracownikom lub osobom prowadzącym np. warsztaty- mówił Paweł Sowa.

Radni przeprowadzili również krótką dyskusję na temat tego, czy powinni już wrócić do obrad stacjonarnych. Przeważył pogląd, aby jeszcze tego nie robić i obserwować rozwój sytuacji epidemicznej, w tym także ewentualne skutki powrotu uczniów do szkół.

Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz poinformował radnych o zmianie na stanowisku dyrektora Biura Rady Miasta. Na emeryturę przeszedł dotychczasowy dyrektor Marek Kalemba. Nowym dyrektorem Biura Rady Miasta została Olga Kaczmar.

mat.