grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Program senioralny przedłużony na 2022 rok

Obowiązywanie obecnego programu "Polityka senioralna miasta Poznania na lata 2017-2021" ma zostać przedłużone o kolejny rok. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie.

Fot. Miasto Poznań - grafika artykułu
Fot. Miasto Poznań

Jeszcze w 2021 roku powołano Zespół ds. opracowania polityki senioralnej na kolejne lata. W ramach prac Zespołu zostało zgromadzonych szereg opracowań, raportów, opinii ekspertów dotyczących aktualnych potrzeb seniorów. Obecnie trwa ich analiza. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa SARS-Cov-2 nie ma możliwości przeprowadzenia badań wśród najstarszych mieszkańców miasta, a w celu uzyskania pełniejszej diagnozy byłoby zasadne wykonanie takich badań wśród seniorek i seniorów Poznania, które pozwolą określić ich obecne potrzeby w dobie trwającej pandemii. Ponadto Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jest w trakcie tworzenia Strategii Rozwoju Usług Społecznych, która może mieć znaczący wpływ na kształt rozwiązań. O opinię zwrócono się do Miejskiej Rady Seniorów, która opowiedziała się za przedłużeniem trwania programu, lecz nie dłużej niż o rok. MRS również zwróciła uwagę m.in. na wynikające z pandemii ograniczenie konsultacji w środowisku seniorek i seniorów oraz konieczność dodatkowych diagnoz potrzeb osób starszych, które zmieniają się w obecnej sytuacji społecznej,

Komisja dyskutując o planie pracy na 2022 r. wskazała jako jeden z pierwszych tematów sprawę koczowiska u zbiegu ul. Lechickiej i Umultowskiej. Mieszkające tam osoby żyją w skrajnie niekorzystnych warunkach, a szczególnie niepokojące jest, że przebywają tam również dzieci (ten aspekt szczególnie podkreślała radna Sara Szynkowska vel Sęk). Komisja zajmie się sprawą na jednym z najbliższych posiedzeń, wcześniej radni planują też wizję lokalną w tym miejscu.

oprac. red.