Remont w Domu Tramwajarza

Radna Justyna Kuberka złożyła interpelację dotyczącą remontu Sali Amarantowej w Domu Tramwajarza przy ul. Słowackiego.

wejście do budynku, zabytkowej kaminicy, wejście jest wysokie, zakończone łukiem, kamienica w kolorze czerwonym, drewniane drzwi, obok wejścia drzewo - grafika artykułu
Dom Tramwajarza, fot. Miasto Poznań

Dom Tramwajarza obecnie administrowany jest przez ZKZL. W lipcu 2022 roku Rada Osiedla Jeżyce podjęła uchwałę o przystąpieniu do konkursu z wnioskiem o dofinansowanie modernizacji Sali Amarantowej. Wniosek uzyskał grant miejski w wysokości 692.369 zł. Planowany zakres prac miał obejmować: przebudowę instalacji centralnego ogrzewania i gruntowny remont Sali Amarantowej, modernizację sceny, renowację zabytkowych parkietów, odtworzenie oryginalnych sztukaterii i kolorystyki wnętrza oraz renowację stolarki okiennej i drzwiowej. Remont do tej pory nie rozpoczął się, dlatego radna prosi o informację w sprawie postępu prac dotyczących realizacji grantu.

W odpowiedzi Zarząd Komunalnych Zasobów lokalowych informuje, że na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę z dnia 20.12.2017 r. wykonał kompleksową wyminę instalacji elektrycznej w części środkowej Domu Tramwajarza, w którym znajduje się m.in. Sala Amarantowa i lokale użytkowe. Równocześnie w tej części budynku wykonany został remont łazienek. Na podstawie uzyskanego w dniu 02.07.2019 r. pozwolenia na budowę ZKZL zrealizował remont dachu. Ponadto zlecił wykonanie izolacji pionowej budynku i renowację okien w części suterenowej budynku wraz z częściową wymianą okien - busoli, będących w złym stanie technicznym. W 2023 r. na zlecanie Spółki została także dokonana w budynku zmiana sposobu ogrzewania. Zamiast kotłowni gazowej został zamontowany węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci.

W dniu 07.12.2023 r. ZKZL uzyskał kolejne pozwolenia na budowę, które obejmuje kompleksowy remont Sali Amarantowej. Dodatkowo w dniu 14.03.2024 r. Spółka uzyskała pozwolenie na budowę obejmujące remont budynku wraz wewnętrzną instalacją gazu.

Obecnie Spółka przygotowuje przetarg mający na celu wyłonienie Wykonawcy robót obejmujących kompleksowy remont budynku. Spółka spodziewa się wyłonić Wykonawcę i podpisać z nim umowę na roboty budowlane w III kwartale br. Rozpoczęcie robót powinno nastąpić jeszcze przed końcem roku. Natomiast termin wykonania robót wyniesie około 18 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą.

Zakres robót budowlanych będzie obejmował między innymi: dobudowę windy zewnętrznej do części użytkowej budynku; częściową wymianę starki okiennej (część mieszkalna budynku) i renowację pozostałej zabytkowej stolarki okiennej (część użytkowa budynku); wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku; wymianę instalacji centralnego ogrzewania; wymianę instalacji cwu i zwu, gazowej, po-poż; remont klatek schodowych w częściach mieszkalnych; remont Sali Amarantowej wraz częściami wspólnymi; wykonanie nowej elewacji budynku. Koszt inwestycji szacowany jest na 8 mln zł.

oprac. red.