Plany w opracowaniu

Obecnie w opracowaniu są 142 projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Plany w trakcie opracowania obejmują 6104,8 ha, co stanowi ok. 23,31% powierzchni miasta (w tym 50 projektów na terenach już objętych obowiązującymi planami, co stanowi 437,1 ha i odpowiednio ok. 1,67% powierzchni miasta).

________________________________________________________________________________________________________

ODSZUKAJ PLAN NA MAPIE MIASTA

możesz również skorzystać z:

System Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Poniżej znajdują się aktualne informacje o opracowywanych projektach planów:

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej