Plany w opracowaniu

Obecnie w opracowaniu jest 155 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Plany w trakcie opracowania obejmują 6413,5 ha, co stanowi 24% powierzchni miasta.

(w tym 50 projektów na terenach już objętych obowiązującymi planami, co stanowi 517,7 ha i odpowiednio 2% powierzchni miasta)

________________________________________________________________________________________________________

ODSZUKAJ PLAN NA MAPIE MIASTA

możesz również skorzystać z:

System Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Poniżej znajdują się aktualne informacje o opracowywanych projektach planów:

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej