Przed Czerwcem'56

lipiec 1953
Podwyższenieo 25% norm pracy w Zakładach im. J. Stalina w Poznaniu (ZISPO).

wrzesień 1954
Pierwszy milczący protest pracowników wydziału W-3 przeciwko obniżkom wynagrodzeń będących następstwem podwyższenia norm.

październik 1954
Rozmowy przedstawicieli Rady Zakładowej W-3 (bez udziału Rady Pracowniczej ZISPO) w Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Metalowców (ZG ZZM) i w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego (MPM) w Warszawie.

październik 1955
Rada Zakładowa W-3 wysyła do centrali związkowej w Warszawie list dotyczący trudnej sytuacji pracowników wydziału.

listopad 1955
Likwidacja premii progresywnej. Załoga ZISPO dowiaduje się o nieprawidłowym sposobie naliczania podatku od wynagrodzeń.


1956

luty
Załoga ZISPO zgłasza 4704 wniosków dotyczących poprawy organizacji i warunków pracy. O nieprawidłowościach w naliczaniu podatku zostaje zawiadomiona Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu.

marzec

Delegacja W-3 udaje się do MPM w Warszawie, gdzie po raz drugi przedstawia postulaty robotników.

kwiecień
21 kwietnia odbywa się zebranie załogi W-3 z udziałem sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) Jerzego Morawskiego. Uczestnicy krytykują dotychczasowy styl załatwiania spraw robotniczych. Pod koniec miesiąca delegacja W-3 po raz trzeci wyjeżdża na rozmowy do Warszawy.

maj
Dwukrotne spotkanie reprezentantów załogi W-3 z przedstawicielami Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ) i ZG ZZM. Pracownicy W-3 nawiązują kontakty z innymi wydziałami ZISPO oraz innymi zakładami pracy w Poznaniu. Po raz pierwszy pojawia się groźba wyjścia robotników na ulice Poznania.

8 czerwca
Spotkanie na W-3 z udziałem Stanisława Pietrzaka z MPM. Dyrektor departamentu obiecuje robotnikom zwrot podatku i przywrócenie premii progresywnej.

16 czerwca
Krótkie przerwy w pracy na W-3.

21 czerwca
Na wydziale W-3 odbywa się masówka, podczas której zostają wybrani delegaci do rozmów z przedstawicielami CRZZ. Uczestnicy domagają się wyjaśnień w sprawie braku odpowiedzi od ministra Pietrzaka.

22 czerwca
Przyjazd przedstawicieli CRZZ i MPM z Warszawy narozmowy z załogą W-3.

23 czerwca
Burzliwa masówka na W-3.

25 czerwca
W Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym (MPK) odbywa się masówka z powodu złych warunków pracy oraz podwyższenia norm. W "Pomecie" i "Wiepofamie" po odebraniu wypłaty pracownicy wyrażają niezadowolenie i krytycznie wypowiadają się o normach i zarobkach.

25/26 czerwca
Wyjazd 17-osobowej delegacji W-3 do Warszawy.

26 czerwca
Delegacja ZISPO w Warszawie. Podczas rozmów w MPM minister Roman Fidelski przedstawia plan załatwienia części robotniczych postulatów. Zapada decyzja o kontynuowaniu rozmów następnego dnia w Poznaniu.

27 czerwca
Do ZISPO przyjeżdżają m.in. minister Roman Fidelski i przedstawiciele CRZZ Marian Czerwiński i Józef Bień. Na wszystkich wydziałach ZISPO odbywają się burzliwe masówki. W Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) rozpoczyna się strajk. Wieczorem odbywają się rozmowy ministra z władzami partyjnymi Poznania.

Kinga Przyborowska