Po Czerwcu'56

czerwiec-październik 1956

28/29 czerwca
Pomimo wprowadzonej godziny milicyjnej nadal trwają walki w kilku miejscach Poznania, głównie w rejonie ulic Kochanowskiego i  Armii Czerwonej (Zamek). O godz. 1.30 rozpoczyna się akcja represyjna - "łapanka". Zatrzymane osoby przewożone są do tzw. punktu filtracyjnego na Ławicy.

29 czerwca
Załogi większości zakładów pracy w Poznaniu nie podejmują pracy. Wprowadzona zostaje ochrona m.in. ZISPO, MTP, gmachu WUds.BP, koszar KBW, ZNTK. O godz. 19.30 premier Józef Cyrankiewicz wygłasza przemówienie radiowe.

30 czerwca
Zostaje przywrócona komunikacja autobusowa, tramwajowa i trolejbusowa. W niektórych zakładach pracy nadal trwają strajki. Na Cytadeli, z udziałem premiera Józefa Cyrankiewicza, odbywają się oficjalne uroczystości pogrzebowe niektórych ofiar.

3 lipca
Kończy funkcjonowanie tzw. punkt filtracyjny na Ławicy.

8 lipca
Wg oficjalnych danych do tego dnia zatrzymano 746 osób. Po wstępnym przesłuchaniu większość aresztowanych zwolniono. Trwają przygotowania do 51 procesów przeciwko 135 oskarżonym.

27 września
Przed Sądem Wojewódzkim w Poznaniu rozpoczyna się "proces Józefa Foltynowicza i innych", tzw. proces trzech, oraz "proces Zenona Urbanka i innych", tzw. proces dziewięciu.

5 października
Przed Sądem Wojewódzkim w Poznaniu rozpoczyna się proces "Janusza Kulasa i innych", tzw. proces dziesięciu.

8 października
Ogłoszone zostają wyroki skazujące w "procesie trzech".

12 października
Ogłoszone zostaje 7 wyroków skazujących w "procesie dziewięciu".

19-21 października
W Warszawie obraduje VIII Plenum KC PZPR, podczas którego Władysław Gomułka zostaje wybrany na I sekretarza KC PZPR.

23 października
Prokurator Generalny nakazuje zrewidowanie wszystkich wniesionych do sądów aktów oskarżenia odnoszących się do wydarzeń czerwcowych w Poznaniu. Poleca zwolnienie wszystkich aresztowanych i skazanych, na których nie ciąży zarzut zabójstwa.

3 listopada
Sąd Wojewódzki w Poznaniu zwraca akta sprawy "Janusza Kulasa i innych" Prokuratorowi Wojewódzkiemu w celu uzupełnienia śledztwa. Proces nigdy nie będzie kontynuowany.

Kinga Przyborowska