Działalność

Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 jest niezwykle ważnym miejscem na mapie kulturalnej Poznania. Nie tylko przypomina o trudnej historii naszego regionu, prezentując opowieść o wydarzeniu, które 65 lat temu scaliło społeczeństwo, ale też stanowi jedno ze świadectw pamięci o przełomowym roku 1956. Wizyta na ekspozycji jest wycieczką w głąb historii, często historii naszych rodzin. Większość poznaniaków ma wśród swoich bliskich bądź znajomych osoby, które w 1956 roku brały udział w demonstracji. Odkrywanie na ekspozycji ich śladów w historii często jest udziałem naszych gości. Dla turystów natomiast Muzeum jest miejscem, w którym mogą poznać istotę Poznańskiego Czerwca i jego wpływ na historię całej Polski. Oprócz ekspozycji stałej w ciągu lat swojej działalności Muzeum zaproponowało zwiedzającym wiele wystaw czasowych, a także przygotowało dotyczące Czerwca '56 publikacje.

Funkcjonowanie Muzeum czynnie wspierają uczestnicy Poznańskiego Czerwca, pojawiając się na organizowanych przez nie wydarzeniach. Spotkania ze świadkiem historii stają się naturalnym łącznikiem między światem wykreowanym na ekspozycji, a współczesnym. Dzięki temu młode pokolenie jeszcze chętniej włącza się w realizowane przez nas konkursy i cykliczne projekty, m.in.spacery historyczne, Test wiedzy o Poznańskim Czerwcu czy Konferencję "Młodych rozprawa nad Czerwcem "56", na którą uczniowie przygotowują wystąpienia w dogodnej dla siebie formie (śpiew, rekonstrukcja, wiersz, wykład, film). Jednym z najważniejszych działań prowadzonych przez Muzeum jest Akcja "Światełko dla Czerwca '56", zapoczątkowana w 2016 roku. Odbywa się ona dwa razy do roku, a swoim zasięgiem objęła już Polskę. Podczas akcji dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół odwiedzają groby ofiar i uczestników Poznańskiego Czerwca '56, a także osób przez lata podtrzymujących pamięć o tym wydarzeniu, by zapalić na nich symboliczne światełko pamięci. Akcja na trwałe wpisała się w kalendarz obchodów Czerwca. Warto wspomnieć, iż w roku 2018 "Światełko dla Czerwca '56 uzyskało tytuł Wydarzenia Historycznego roku 2017 w konkursie organizowanym przez Muzeum Historii Polski, oraz III nagrodę w konkursie na wielkopolskie wydarzenie muzealne "Izabella 2017".

Jednym z istotnych działań realizowanych przez Muzeum był projekt "Zaczęło się w Poznaniu", w którym uczniowie klas o profilu dziennikarskim jednej z poznańskich szkół odbyli spotkania z uczestnikami Czerwca'56 i przeprowadzili z nimi wywiady, poprzedzone odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i warsztatowym. Zebrane przez młodzież relacje posłużyły dalej do stworzenia edukacyjnej broszury, która trafiła następnie do wielkopolskich szkół.

Zespół Muzeum współpracuje w organizacji różnorodnych działań propagujących pamięć Czerwca '56. Jest wśród nich m.in. "LOTTO Poznański Czerwiec '56. Bieg Pamięci", realizowany przez APS Agency Sobczak Rosa, czy "Paczka dla uczestnika Czerwca '56", współorganizowana przez grupę rekonstrukcyjną Teatr'a Impro Drama Semper Fidelis. Wśród wielu współpracujących z Muzeum szkół z całej Polski, wyróżnia się szczególnie Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 1956, który wspiera nas w niemal wszystkich działaniach edukacyjnych.

Warto jednak podkreślić, że Muzeum nie ogranicza się tylko do tematyki Poznańskiego Czerwca 1956. Jest bowiem placówką, która zajmuje się również historią szeroko pojętej opozycji antykomunistycznej i okresem PRL-u, co podkreślało wielokrotnie organizując wystawy i podejmując działania dotyczące tych zagadnień.

Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 stanowi istotne świadectwo pamięci o Czerwcu '56. Zadaniem zespołu jego pracowników jest ciągłe kultywowanie pamięci, scalanie społeczności lokalnej, a także utrwalenie w świadomości wszystkich Polaków przekonania o tym, że Czerwiec 1956 był w wydarzeniem istotnym.

Kinga Przyborowska