Konkurs studencki na koncepcję zagospodarowania terenu

Zapraszamy do udziału w konkursie studenckim na koncepcję zagospodarowania fragmentu doliny Wierzbaka pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary. Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania.

Konkurs adresowany jest do studentów I lub II stopnia kierunków: architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, zintegrowane planowanie rozwoju lub kierunków pokrewnych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz, Uniwersytetu Przyrodniczego i Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Zadanie konkursowe to opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni publicznej dla fragmentu doliny Wierzbaka pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary, które umiejętnie połączy funkcje: rekreacji, retencji, komunikacji wewnątrz osiedla oraz parkowania. Ważna jest też wykonalność projektu i możliwość wykorzystania go przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa" w Poznaniu.

Najlepsze prace zostaną wykorzystane w procesie tworzenia projektu planu, a ich autorzy otrzymają nagrody finansowe o łącznej wysokości 6 tys. zł brutto:

  • 1 miejsce - 3000 zł,
  • 2 miejsce - 2000 zł,
  • 3 miejsce - 1000 zł.

Termin złożenia prac konkursowych mija 31 maja 2022 r., a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 czerwca 2022 r.

Poniżej załączamy regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz materiały do wykorzystania przy opracowaniu prac konkursowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej