Plany w opracowaniu

Obecnie w opracowaniu jest 149 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Plany w trakcie opracowania obejmują 6126,4 ha, co stanowi ok. 23% powierzchni miasta.

(w tym 52 projekty na terenach już objętych obowiązującymi planami, co stanowi 445 ha i odpowiednio ok. 1,7% powierzchni miasta)

________________________________________________________________________________________________________

ODSZUKAJ PLAN NA MAPIE MIASTA

możesz również skorzystać z:

System Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Poniżej znajdują się aktualne informacje o opracowywanych projektach planów:

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej