O PROJEKCIE

Celem sporządzanego projektu planu jest ochrona terenów zieleni południowej części poznańskiego Świerczewa - zachowanie otwartego charakteru cieku wodnego Górczynka wraz z przyległą zielenią, ogrodów działkowych oraz cmentarza. Ponad to projekt planu uwzględnia charakter istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ogranicza jej dalsze, nadmierne rozpraszanie.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

UCHWALENIE

W dniu 19 października 2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę

nr LIII/988/VIII/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - część D" w Poznaniu.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

DYSKUSJA PUBLICZNA

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się

w czwartek, 15 lipca 2021 r.  o godz. 17:00.

Dyskusja odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W dyskusji można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła dyskusji na platformie ZOOM.

Poniżej niezbędne dane do udziału w dyskusji:

Dane do logowania:

https://zoom.us/j/93144016964?pwd=Sk04ZDRhalI4QnZSYVg2bGdUeTJGZz09

Meeting ID: 931 4401 6964
Passcode: 820544

WAŻNA INFORMACJA!

Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.

Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Od 8 lipca 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r.

Dyskusja publiczna - 15 lipca 2021 r. o godz. 17:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online (szczegółowe informacje zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2021 r.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

Szanowni Państwo,

w dniu 31 sierpnia 2010 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"Świerczewo - część D" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej